บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ ลั้นลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ ลั้นลา 5 วัน 4 คืน
12,900฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 4 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • แวะเที่ยวนครสวรรค์ พักสุโขทัย
 • เที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ไหว้พระธาตุลำปางหลวง-ใกล้ชิดธรรมชาติ ณ ที่พักไฉไลออร์คิด
 • เชียงใหม่-ตามรอยละครดังกลิ่นกาสะลองที่วัดต้นเกว๋น
 • เดินเล่นถนนนิมมานฯ-แวะพักกำแพงเพชร-ชมน้ำตกคลองลาน
 • เที่ยวอุทัยธานี ล่องเรือชมวิถีชีวิตดั้งเดิม
 • ไหว้พระวัดท่าซุง-ช้อปปิ้งขนมปังสังขยา
PHT-111-973

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-นครสวรรค์-สุโขทัย
 • 06.30

  นัดเวลาพร้อมกันที่จุดนัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและน้ำดื่ม

 • 07.30

  พร้อมออกเดินทางสู่เขตจังหวัดนครสวรรค์ โดยรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างทางรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจำรถ

 • 10.30

  นำท่านเดินทางถึงเขต จ.นครสวรรค์ ฉายาเมืองสี่แคว นำท่านแวะเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการล่องเรือชมบึงบอระเพ็ด ทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทยมีพื้นที่ครอบคลุมถึง 3 อำเภอของนครสวรรค์

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ จ.สุโขทัย ราชธานีเก่าแก่ของไทยในอดีตที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางการปกครองทางด้านศาสนาและเศรษฐกิจ จากนั้นนำท่านเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 70 ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญๆ มากมาย

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Ruenthai Sukhothai Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2 สุโขทัย-ลำปาง-เชียงใหม่
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • 08.00

  ให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พัก และนำท่านเดินทางสู่ จ.ลำปาง เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีอาณาเขตติดกับจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เซรามิคหรือพิพิธภัณฑ์ธนบดี หนึ่งเดียวที่ยังคงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจของเมืองลำปาง ที่เป็นเมืองแห่งเซรามิคของประเทศไทย

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในตัวเมืองลำปาง

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นที่ประดิษฐาน “พระแก้วดอนเต้า” สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่เขต  จ.เชียงใหม่ ให้ท่านเดินทางเข้าสู่ไฉไลออร์คิด Chailai Orchid Bungalow เป็นที่พักสไตล์แบบบ้านพัก

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก และให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 3 เชียงใหม่-อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์-คาเฟ่เก๊าไม้ล้านนา-วัดต้นเกว๋น-เดินเล่นถนนนิมมานฯ
 • เช้า

  มอร์นิ่งคอลตอนเช้ากับบรรยากาศอันสดชื่นของแบบธรรมชาติด้วยการให้น้องช้างมาปลุกที่ห้องและน้องช้างสามารถยื่นงวงเข้ามาได้ ท่านสามารถสัมผัสช้างได้อย่างใกล้ชิดและป้อนอาหารและถ่ายรูปกับช้างได้ ให้ท่านได้ชมธรรมชาติพร้อมกับบริการอาหารเช้าส่งถึงห้องพัก

 • 09.00

  ให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตดอยอินทนนท์ จัดเป็นยอดเขาสูงที่สุดในประเทศไทยเดิมมีชื่อว่า ดอยหลวงหรือดอยหลวงอ่างกา

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านข้าวซอยกะโหล้ง

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ ระหว่างทางแวะพักเบรกที่คาเฟ่ โรงบ่มเก๊าไม้ล้านนาอ.สันป่าตอง เป็นคาเฟ่บรรยากาศร่มรื่นมีจุดถ่ายภาพมากมาย ๆ จากนั้นนำท่านเดินทางผ่าน อ.หางดง ให้ท่านแวะชมวัดต้นเกว๋น หรือวัดอินทราวาส วัดเก่าแก่ของ จ.เชียงใหม่ ที่สะท้อนถึงศิลปกรรมแบบล้านนาดั้งเดิมที่มีความสมบูรณ์แลทรงคุณค่ามาก โดยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานในปี พ.ศ.2526 และได้รับการประกาศให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นโดยสมาคมสถาปนิกสยามในปี พ.ศ.2532 และสถาปัตยกรรมแบบนี้ได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้สถาปนิกใช้เป็นต้นแบบในการออกแบบการสร้างหอคำหลวง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่แวะตลาดวโรรส เลือกซื้อของฝากจากเมืองเชียงใหม่ อาทิ ไส้
  อั่ว น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู เป็นต้น จากนั้นพักผ่อนด้วยการเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าจากย่านถนนนิมมานเหมินทร์

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก L Nimman Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 เชียงใหม่-หมู่บ้านแม่กำปอง-ลำพูน-กำแพงเพชร
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

 • 08.00

  ให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านแม่กำปอง ตั้งอยู่ในเขต อ.แม่ออน เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กที่อยู่บนเนินเขาท่ามกลางธรรมชาติมีต้นไม้ ลำธารและน้ำตกอยู่ในตัวหมู่บ้านบนความสูง 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล นำท่านเดินเล่นบริเวณหมู่บ้านชมธรรมชาติโดยรอบหรือนั่งชิวในร้านคาเฟ่ อาทิ ร้านลุงปุ๊ดและป้าเป็ง ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของแม่กำปองเลยทีเดียว อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จ.ลำพูน

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองลำพูน

 • บ่าย

  นำท่านนมัสการวัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร จัดเป็นปูชนียสถานสำคัญของภาคเหนือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำพูนมาอยางยาวนาน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของชาวปีระกาด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.กำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าที่นับว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี และเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมืองด้วยกัน 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 5 เมืองกำแพงเพชร-อุทัยธานี-กรุงเทพฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

 • 08.00

  ให้ท่านเช๊คเอ๊าท์จากที่พัก และนำท่านเดินทางสู่น้ำตกคลองลาน ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติคลองลาน เป็นน้ำตกชั้นเดียวเกิดจากเทือกเขาขุนคลองลานซึ่งมียอดเขาสูง 1,439 เมตรจากระดับน้ำทะเล ให้ท่านเดินชมและถ่ายรูปแบบรัวๆ กับน้ำตกที่สวยงามแห่งนี้ ถือเป็นแปล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของ จ.กำแพงเพชร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.อุทัยธานี

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารริมน้ำพื้นบ้าน

 • บ่าย

  เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านล่องเรือบนแม่น้ำสะแกกรัง โดยเรือจะแล่นจากวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองคือ วัดอุโบสถาราม ที่รัชกาลที่ 5 ได้ประทับแรมและมีเรือนแพมากมายใกล้เคียงกับเมื่อครั้งในอดีต 
  จากนั้นนำท่านขึ้นท่าที่วัดท่าซุงหรือวัดจันทาราม เป็นอีกหนึ่งวัดที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของเมืองอุทัยธานีเลยทีเดียว

 • 15.30

  นำท่านเตรียมตัวเดินทางกลับ ให้ท่านแวะร้านสิริกุลเบเกอรี่ หัวมุมตรอกโรงยา ช้อปขนมปังสังขยาขึ้นชื่อเด็ดสุดของจังหวัดอุทัยธานี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ               

 • 19.00

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พักสำหรับ 4 คืนห้องละ 2-3 ท่าน (ท่านที่มาเดี่ยวชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่มเติม)
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าอาหารและน้ำดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าทิปมัคคะเทศก์และพนักงานขับรถ ท่านละ 100 บาท / ท่าน / วัน (ท่านละ 500 บาท) ชำระพร้อมค่าทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ท่าน (ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ) ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบัส) ขึ้นอยู่กับลำดับการจองและถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ