บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ บุรีรัมย์ – ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ – มหาสารคาม 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ บุรีรัมย์ – ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ – มหาสารคาม 3 วัน 2 คืน
4,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

เสาหินบะซอลต์ภูเขาไฟบุรีรัมย์|วัดเขาพระอังคาร |ปราสาทหินพนมรุ้ง
สนามฟุตบอล Chang Arena  |วัดป่ากุง | วัดป่าโนนสวรรค์ | พระมหาเจดีย์ชัยมงคล| ถ้ำเหล็กไหล
พิพิธภัณฑ์สิรินธร | พระพุทธมงคล หลวงพ่อยืน|วัดหนองหูลิง

PHT-178-965

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สวนน้าชาติ-เสาหินบะซอลต์ภูเขาไฟบุรีรัมย์ -วัดเขาพระอังคาร-ปราสาทหินพนมรุ้ง-ตลาดเซาะกราว
 • 06.00

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ

 • 06.30

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครราชสีมา โดยรถตู้ปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ สวนน้าชาติ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชราชสีมา เพื่อพักเปลี่ยนอิริยาบถ และแวะถ่ายรูปแกะสลักของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ผู้ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี 

  จากนั้นนำท่านเดินสู่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำท่านชมความสวยงามของเสาหินบะซอลต์ภูเขาไฟบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นจุดเช็คอินท์และLandmarkแห่งใหม่ ที่ไม่ต้องไปถึงไอซ์แลนด์ ความสวยงามของเสาหินบะซอลต์ภูเขาไฟบุรีรัมย์จะเป็นผนังหินมีลักษณะคล้ายกับแนวแท่งหิน Gerduberg Cliff ในประเทศไอซ์แลนด์

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • 15.00

  นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดเขาพระอังคาร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์  เพื่อสักการะพระพุทธบาทจำลอง และใบเสมาที่แกะสลักจากหินภูเขาไฟ อายุราวกว่า1,300 ปี  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังนำท่านเดินทางสู่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว เป็นโบราณสถานเนื่องในอิทธิพลอารยธรรมเขมรโบราณที่มีความงดงาม และมีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

 • เย็น

  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 สนามฟุตบอล Chang Arena - วัดป่ากุง- Street Art-วัดป่าโนนสวรรค์-พระมหาเจดีย์ชัยมงคล-ถ้ำเหล็กไหล
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • 07.00

  ออกเดินทางจากที่พัก

 • 08.00

  นำท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลช้างอารีนา มีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีกทั้งยังเป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานฟีฟ่า ซึ่งจุผู้ชมได้มากที่สุดประมาณ 32,000 ที่นั่ง และยังได้รับการบันทึกไว้ในกินเนสส์ เวิลด์ เรกคอร์ดส์ ว่าเป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานฟีฟ่าที่ใช้เวลาสร้างน้อยที่สุดในโลก คือ 256 วัน

 • 10.30

  นำท่านเดินทางสู่วัดป่ากุง บุโรพุทโธแห่งแดนอีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง หรือวัดประชาคมวนาราม เจดีย์ขนาดใหญ่ ทำจากหินทรายธรรมชาติเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

 • เที่ยง

  ทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • 13.30

  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังวัดป่าโนนสวรรค์หรือวัดหม้อดิน  เป็นวัดขนาดใหญ่สร้างมาจากนิมิตของพระครูจันทสุวรรณคุณ (หลวงปู่คำปั่นจันทฺโชโต) เจ้าอาวาส โดยใช้หม้อดินของชาวบ้านมาประดับตกแต่งจึงดูสวยงามแปลกตา

  อินเดีย จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังพระมหาเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกันระหว่างพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม มียอดฉัตรสร้างจากทองคำ หนัก 60 กิโลกรัม นำท่านสักการะพระบรมสารีริกธาตุ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ นำท่านชมพุทธสถานภูดานไห ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสักการะขอพร องค์เจดีย์พระธาตุเตโช ภายในถ้ำเหล็กไหล

 • เย็น

  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 พระพุทธนิมิตเหล็กไหล-พิพิธภัณฑ์สิรินธร-พระพุทธมงคล หลวงพ่อยืน-วัดหนองหูลิง-กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • 08.00

  ออกเดินทางจากที่พัก นำท่านเดินทางไปยัง วัดพุทธนิมิต ชมอุโบสถไม้งามวิจิตร นมัสการ ขอพรจากพระพุทธนิมิตเหล็กไหล วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นวัดที่ประดิษฐาน “พระพุทธไสยาสน์” ที่แกะสลักบนแผ่นผาอายุนับพันปี
  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์สิรินธร ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่จังหวัดมหาสารคาม ไหว้พระพุทธมงคล หลวงพ่อยืน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ โดยแวะชมอุโบสถแปลกตาไม่เหมือนใคร ณ ด้วยรูปทรงเรืออนันตนาคราช ที่สร้างขึ้นมาจากพลังศรัทธาพระอุโบสถรูปทรงเรืออนันตนาคราชสีทองอร่าม สร้างและตกแต่ง

 • 13.30

  ประดับประดาอย่างวิจิตรบรรจง ทำให้วัดหนองหูลิง ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม กลายเป็นหนึ่งในวัดต้องห้ามพลาดมาเยี่ยมชมของจังหวัด

 • 14.30

  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • 23.30

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ