บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ บ้านป่าบงเปียง น้ำตกรักจัง แม่กลางหลวง 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ บ้านป่าบงเปียง น้ำตกรักจัง แม่กลางหลวง 3 วัน 1 คืน
5,200฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - บ้านป่าบงเปียง - น้ำตกผาดอกเสี้ยว (น้ำตกรักจัง) - บ้านแม่กลางหลวง
บ้านแม่กลางหลวง - น้ำตกวชิรธาร - วัดพระธาตุศรีจอมทอง - วัดสันป่ายางหลวง - วัดพระธาตุหริภุญชัย
กาดทุ่งเกวียน - วัดพระธาตุดอยพระฌาน

PHT-140-905

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.เชียงใหม่
 • 19:30

  จุดนัดพบ: Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่

   

 • 20.00

  ล้อหมุน!! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - บ้านป่าบงเปียง - น้ำตกผาดอกเสี้ยว (น้ำตกรักจัง) - บ้านแม่กลางหลวง
 • เช้า

  เดินทางถึงจุดชมวิวกิ่วแม่ปานสัมผัสอากาศอันหนาวเย็นของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อิสระให้ท่านทำภารกิจส่วนตัวแล้วรอชมพระอาทิตย์ขึ้นช่วงนี้ก็จิบกาแฟแก้หนาวไปพลางๆกันก่อน อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางไปยัง ดอยอินทนนท์ ชมทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศนมัสการ พระธาตุนภเมทินีดล และพระธาตุนภพลภูมิศิริ พระธาตุแห่งศรัทธาของชาวไทยชื่นชมพันธุ์ไม้หายาก นำท่านเดินทางไปยังลานจอดรถน้ำตกแม่ปานทำการเปลี่ยนจากรถตู้เป็นรถกระบะ 4X4 เพื่อเดินทางไปยังบ้านป่าบงเปียงชมหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยนาขั้นบันไดต้นข้าวโพดชมนาขั้นบันไดซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและบรรดาช่างภาพที่ชอบเก็บภาพ

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร นำท่านไปเดินศึกษาธรรมชาติ น้ำตกผาดอกเสี้ยว (น้ำตกรักจัง) น้ำตกแห่งนี้เคยมีชื่อเสียงมากหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่อง รักจังซึ่งจะเป็นน้ำตกที่นักท่องเที่ยวที่มา เที่ยวแม่กลางหลวงต้องแวะไป

 • 16.00

  ท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ บ้านแม่กลางหลวง หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เก็บสัมภาระเรียบร้อย    อิสระเดินเล่นพักผ่อนชมทุ่งนาอันเขียวขจี และธรรมชาติโดยรอบตามอัธยาศัย

 • 18.00

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 บ้านแม่กลางหลวง - น้ำตกวชิรธาร - วัดพระธาตุศรีจอมทอง - วัดสันป่ายางหลวง - วัดพระธาตุหริภุญชัย - กาดทุ่งเกวียน - วัดพระธาตุดอยพระฌาน - กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของที่พัก

 • 09.00

  นำท่านเดินทางไปชม น้ำตกวชิรธารให้ท่านได้สัมผัสกับ ความงามของน้ำตกขนาดใหญ่

 • 10.00

  เดินทางไปยัง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารสักการะพระธาตุประจำปีเกิดปีชวด

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหารสักการะพระธาตุประจำปีเกิดปีระกา นำท่านออกเดินทางไปยัง ตลาดทุ่งเกวียน หรือ กาดทุ่งเกวียน เพื่อซื้อของฝาก แวะให้รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร ระหว่างการเดินทาง นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • 24.00

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ4มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ