บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ท่องเที่ยวทั่วไทย จังหวัดภูเก็ต-พังงา-เกาะพีพี 5 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ท่องเที่ยวทั่วไทย จังหวัดภูเก็ต-พังงา-เกาะพีพี 5 วัน 2 คืน
5,599฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน

จุดชมวิวเสม็ดนางชี-อ่าวพังงา-เกาะปันหยี-เขาพิงกัน-เขาตาปู-ถ้ำลอด-วัดพระผุด
ดำน้ำเกาะพีพีดอน-อ่าวสามหาดหรือหาดลิง-อ่าวปิเละ-ถ้ำรังนกอ่าวเลาะซะมะ-อ่าวมาหยา
วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)-จุดชมวิวเขารัง-ย่านเมืองเก่า สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต-แวะซื้อของฝาก-หาดไม้ขาว

PHT-009-897

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-จังหวัดภูเก็ต
 • 20.00

  คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ออกเดินทางด้วย รถโค้ชปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดภูเก็ต

 • 21.00

  ออกเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 2 จุดชมวิวเสม็ดนางชี-อ่าวพังงา-เกาะปันหยี-เขาพิงกัน-เขาตาปู-ถ้ำลอด-วัดพระผุด
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

 • 09.00

  นำท่านไปยัง จุดชมวิวเสม็ดนางชี จากนั้นเปลี่ยนรถนั่งรถท้องถิ่นชมวิวเสม็ดนางชี สัมผัสธรรมชาตอ่าวพังงา 360 องศา พร้อมเก็บภาพที่ระลึก ช้อปปิ้งของฝาก น้ำพริก ไตปลาแห้ง ปลาจิ้งจ้าง กะปิ

 • 11.00

  เดินทางสู่ท่าเทียบเรือ ลงเรือหางยาว เรือจะนำท่านล่องลัดเลาะชมธรรมชาติ อันสวยงามของป่าชายเลน ภูเขาหินปูน นำท่านไปยัง เกาะปันหยี หมู่บ้านชาวประมงอายุราว 300 ปี

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน แบบSet Box จากนั้นนำท่านแวะ เขาพิงกัน เขาตาปู จุดไฮไลท์สำคัญของอ่าวพังงา ภูเขารูปร่างแปลกตาที่ถูกตัดขาดออกจากกันอย่างเรียบสนิทจนล้มพิงเข้าหากัน 

 • 15.00

  นำท่าน แวะนมัสการและชม พระผุด ที่วัดพระทอง (Unseen In Phuket) ตำนานพระผุดอันเลื่องชื่อของภูเก็ต

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 ดำน้ำเกาะพีพีดอน-อ่าวสามหาดหรือหาดลิง-อ่าวปิเละ-ถ้ำรังนกอ่าวเลาะซะมะ-อ่าวมาหยา
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • 09.30

  พบกัน ณ ท่าเรือส่วนตัว ทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์

 • 10.00

  ออกเดินทางจากท่าเรือส่วนตัว มุ่งหน้าสู่เกาะพีพีดอน เกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะพีพี เกาะสวรรค์แห่งการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วมุมโลก แวะทำกิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการัง ณ อ่าวสามหาดหรือหาดลิง

 • 12.00

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ เกาะพีพีดอน จากนั้นท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยบนชายหาดขาวสะอาด และช้อปปิ้งของที่ระลึก

 • 13.30

  มุ่งหน้าสู่เกาะพีพีเลย์ ล่องเรือชมทัศนียภาพความสวยงามของอ่าวปิเละ, ถ้ำรังนก แวะทำกิจกรรมดำน้ำชมความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเล

 • 14.30

  ล่องเรือชมอ่าวเลาะซะมะและอ่าวมาหยา อ่าวที่มีชื่อเสียงระดับโลก หลังจากถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach. ในปีค.ศ. 1999

 • 15.30

  มุ่งหน้ากลับสู่ท่าเทียบเรือส่วนตัว

 • 16.20

  ถึงท่าเทียบเรือส่วนตัว โดยสวัสดิภาพ พร้อมความสุขและความประทับใจ

 • 18.00

  จากนั้นนำท่านเลียบหาดราไวย์ ขึ้นไปชมพระอาทิตย์ ลับฟ้า บน แหลมพรหมเทพ รอชมความสวยงามของตะวันทิ้งดวงลับขอบฟ้า แหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นๆ ของโลก

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารแหลมพรหมเทพ

วันที่ 4 วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)-จุดชมวิวเขารัง-ย่านเมืองเก่า สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต-แวะซื้อของฝาก-หาดไม้ขาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • 09.00

  นำท่านเดินทางสู่ "วัดฉลอง" หรือ "วัดไชยธาราราม" เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง  ของจังหวัดภูเก็ตมาช้านาน หากใครมาเที่ยวที่ภูเก็ตก็จะต้องแวะไปกราบไหว้หลวงพ่อแช่มเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านไปยัง จุดชมวิวเขารัง เป็นจุดชมวิวอีกที่ หนึ่งของเมืองภูเก็ต

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ย่านเมืองเก่า

 • 13.00

  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาวจีนในสมัยโบราณ  ตึกเก่าโบราณในเมืองภูเก็ต "ย่านเมืองเก่า" สไตล์ชิโนโปรตุเกส ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์หลงเหลืออยู่ให้สัมผัส

 • 15.00

  นำท่าน แวะซื้อของฝากจากภูเก็ต เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบภูเก็ต, ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์,เครื่องประดับ ผลิตจากมุกภูเก็ตแท้ๆ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หาดไม้ขาว เป็นชายหาดที่ยาวที่สุดของจังหวัดภูเก็ต

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

 • 18.00

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

เงื่อนไข

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย การที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 1,000 บาท
 • กรณีที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี ชำระค่าทัวร์ 50% จากราคาทัวร์ปกติของผู้ใหญ่
 • ค่าไกด์นำเที่ยวและพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ