บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต พังงา สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3คืน

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต พังงา สุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 3คืน
16,990฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Thai Smile Airway
สายการบิน
 • ล่องเรืออ่าวพังงา
 • เขาตะปู-เกาะปันหยี
 • ทับละมุ
 • เขาหลัก
 • ล่องเรือผจญภัยหมู่เกาะ สิมิลัน 
 • ดำน้ำตื้นดูปะการัง
 • ล่องเรือผจญภัยหมู่เกาะสุรินทร์
 • ชมหมู่บ้านมอร์แกน
PHT-024-889

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – ล่องเรืออ่าวพังงา – เขาตะปู- เกาะปันหยี – ทับละมุ – เขาหลัก
 • 05:00

  คณะท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาเตอร์ A-D สายการบินไทยสไมล์

 • 08.30

  นำท่านเหินฟ้าสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต ด้วยสายการบินไทยสไมล์เที่ยวบินที่ WE2203

 • 09.55

  นำท่านเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตไข่มุกแห่งทะเลอันดามันของประเทศไทย นำท่านขึ้นรถตู้ VIP ที่ได้จัดไว้คอยบริการท่าน นำท่านเดินทางสู่ “อ่าวพังงา” ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยงามของภาคใต้ ที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาท่านจะได้พบกับความงามของธรรมชาติที่หาดูได้ยาก อ่าวพังงาแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีจุดไฮไลท์สำคัญหลายจุดด้วยกัน นำท่านล่องเรือถ่ายรูป เขาหมาจู เป็นหนึ่งในเขาที่ปกคลุมด้วยสีเขียว มีลักษณะเหมือนกับหมากำลังหมอบ เป็นเขาที่มีทิวทัศน์สวยงามน่าแวะถ่ายรูปด้วยเป็นอย่างมาก 

  นำท่านถ่ายรูปกับเขาเขียน ซึ่งมีจิตกรรมฝาผนังโบราณอายุมากกว่า 3,000 ปี ซึ่งเกิดจากนักเดินเรือในอดีตที่ได้ทำการวาดเอาไว้ นำท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือลอดถ้ำที่ถ้ำลอด ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของกระแสลมและทะเลเกิดเป็นลักษณะเด่นทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจจัดเป็น Unseen ไทยแลนด์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เขาตะปู” “เขาพิงกัน” เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมเข้าชมรวมอยู่ในแพคเกจท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว นำท่านชมเขาตะปู หรือ เกาะตาปู เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของอ่าวพังงาและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดพังงา เป็นเกาะหินที่มีลักษณะเด่นทางธรรมชาติคล้ายตะปู จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปเขาพิงกัน ซึ่งเป็นภูเขาสองลูกที่พิงกันอยู่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นลักษณะเด่นอันสวยงามน่าชม จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เกาะปันหยี

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่นบนเกาะปันหยี

 • บ่าย

  อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปบน “เกาะปันหยี” เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของพังงา เกาะปันหยีเกิดจากการอพยพของชาวอินโดนีเซียในอดีต เพื่อมาตั้งรกรากบนเกาะแห่งนี้ ปันหยีมีความหมายว่าธง บนเกาะแห่งนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและอาศัยกันอยู่บนเกาะเป็นครอบครัว นำท่านเดินซื้อของพื้นเมืองและถ่ายรูปบรรยากาศเกาะปันหยีไว้ เกาะแห่งนี้มีความสวยงามและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อีกทั้งยังมีสนามฟุตบอลลอยน้ำอีกด้วย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ทับละมุ เพื่อเข้าที่พักและรับประทานอาหารเย็น

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 2 ล่องเรือผจญภัยหมู่เกาะ สิมิลัน – จุดชมวิว – ดำน้ำตื้นดูปะการัง
 • 07:00

  รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.00

  นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุเพื่อขึ้นเรือ สปีดโบท มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะสิมิลัน (Similan Islands) หมู่เกาะสำคัญของทะเลอันดามัน ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามราวกับเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลอันดามัน หมู่เกาะสิมิลันอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ทรัพยากรทางทะเลจำนวนมาก นำท่านนั่งเรือสปีดโบท ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ท่านก็จะเดินทางถึงหมู่เกาะสิมิลัน นำท่านดำน้ำตื้นชมความสวยงามของทะเลสิมิลันที่เกาะ 5 และ เกาะ 6 ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตทางน้ำมากมายให้ท่านได้ชม พร้อมกับชมความงามของปะการังหลากสีที่แต่งแต้มพื้นทรายจนเกิดเป็นงานศิลปะที่มีชีวิต

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวันณ จุดพัก บนเกาะเมียง

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่เกาะบางู ให้ท่านดำน้ำตื้นชมสัตว์น้ำแหวกว่ายในทะเลอันสวยงาม ชมปะการังสีสันสดใสใต้น้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะ 8 ให้ท่านอิสระพักผ่อนบนหาดทรายสีขาวถ่ายรูปบรรยากาศอันสวยงามของทะเล อิสระเดินเล่นบนเกาะ อุทยานเพื่อถ่ายรูปชุดชมวิวหินเรือใบ จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ท่าเรือทับละมุ เพื่อเข้าเช็คอินที่พัก ณ เขาหลัก

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ  ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 3 ล่องเรือผจญภัยหมู่เกาะสุรินทร์ – ชมหมู่บ้านมอร์แกน – เขาหลัก
 • 07:00

  รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.00

  นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุเพื่อขึ้นเรือ สปีดโบทสู่ หมู่เกาะสุรินทร์ (Surin Islands) เป็นหมู่เกาะที่งดงามราวกับดวงดาวแห่งทะเลอันดามัน ด้วยความงดงามของสีน้ำทะเลสีคราม ตัดกับฝืนฟ้าสีใส ทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพงดงามจับตาจนมิอาจจะรู้ลืม นำท่านเดินทางสู่จุดดำน้ำตื้นเพื่อชมความงามของธรรมชาติ ณ อ่าวเต่า ท่านจะได้เห็นดอกไม้ทะเลหลากสีกำลังร่ายรำอยู่ใต้น้ำ พร้อมไปด้วยปลาทะเลน้อยใหญ่ที่ว่ายไปมาราวกับว่าเป็นเมืองใต้น้ำของเหล่าสัตว์ทะเล นำท่านเดินทางสู่ อ่าวสัปประรด ให้ท่านได้มีเวลาแหลกว่ายดูฝูงปลาการ์ตูนและสัตว์น้ำน่ารักมากมาย ให้ท่านได้มีเวลาเต็มอิ่มกับทะเลสีใส ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ช่องเขาขาด

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน 

 • บ่าย

  นำท่านล่องเรือสู่ อ่าวบอนใหญ่ เป็นแหล่งที่ตั้งของชาวมอร์แกน ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของเกาะ ชาวมอร์แกนนั้นมีนามสกุลเดียวกันว่า กล้าทะเล เป็นนามสกุลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ นำท่านกลับสู่ที่พัก

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ  ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 4 เขาหลัก – ภูเก็ต – เมืองเก่า – วัดฉลอง – สนามบิน
 • 07:00

  รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.00

  นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองภูเก็ต ย่านเมืองเก่า ระหว่างทางนำท่านผ่านสะพานสารสิน เป็นสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างภูเก็ตและพังงาเข้าด้วยกัน ให้ท่านผ่านชมความสวยงามของตัวสะพาน จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ “วัดฉลอง” วัดดังของภูเก็ต นำท่านนมัสการขอพร ขอโชคขอลาภกับหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง นำท่านถ่ายรูปกับเจดีย์พระจอมไท เป็นสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงาม จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเดินเล่นชมย่านเมืองเก่าของภูเก็ต ที่มีเมืองแปลกตาสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปสองข้างทางของถนนเมืองเก่า ท่านจะได้รูปสุดชิค สุดคูล แบบสตรีทของภูเก็ตจากถนนแห่งนี้

 • 19.00

  นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE2218

 • 20.20

  นำท่านเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิจบการเดินทางโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต // ภูเก็ต-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น้ำหนักต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
 2. ค่ารถตู้นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ 08-10 ท่าน
 3. โรงแรมที่พัก 3 คืน 4 ดาวระดับมาตรฐาน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุรายการ
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 

 •  การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
 • ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ