บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ แพคเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ แพคเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน
3,490฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน

เที่ยว 7 เกาะ ชมพระอาทิตย์ตก ดำน้ำตื้น ทะเลแหวก เกาะยาวาซัม เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ
เกาะหม้อ (โดยเรือหางยาว) เกาะไม้ไผ่ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวมาหยา เกาะพีพีดอน

PHT-111-830

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 เช็คอินที่พัก – ท่าเรืออ่าวนาง – เกาะยาวาซัม – เกาะปอดะ – เกาะไก่ – เกาะทับ – เกาะหม้อ – ชมพระอาทิตย์ตก (Join Trip)
 • 11.00

  เดินทางสู่ที่พักด้วยตนเอง และเช็คอินเข้าพัก ชานชเลฮิป โฮสเทล

 • 12.00

  รถจากบริษัททัวร์รับจากที่พักไปยังท่าเรืออ่าวนาง ได้เวลาออกเดินทางไปยังเกาะยาวาซัม ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ชมปลาหลากสี จากนั้นเดินทางต่อไปยังเกาะปอดะ เล่นน้ำ ชมความงามของหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปลาสวยงาม จากนั้นเดินทางไปยังเกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ เล่นน้ำชมความงามของทะเลแหวก (ทะเลแหวกเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับระดับน้ำแต่ละวัน) รับประทานอาหารเย็นพร้อมชมความงามของพระอาทิตย์ตกที่ถ้ำพระนางบีช

 • 19.30

  เดินทางกลับที่พัก

วันที่ 2 เกาะไม้ไผ่–ถ้ำไวกิ้ง–อ่าวโละซามะ–ปิเละ–อ่าวมาหยา–หาดมังกี้บีช–เกาะพีพีดอน (Join Trip)
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

 • 08.00

  รถจากบริษัททัวร์รับจากที่พักไปยังท่าเรือ

 • 09.00

  ออกเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ทจากท่าเรืออ่าวนาง เดินทางสู่เกาะไม้ไผ่ เล่นน้ำ ชมปลาหลากสี จากนั้นเดินทางสู่ถ้ำไวกิ้ง อ่าวโละซามะ เล่นน้ำชมปลาหลากสีและปะการัง ได้เวลาสมควรเดินทางเข้าชมความงามของปิเละลากูนและอ่าวมาหยาและหาดมังกี้บีช รับประทานอาหารเที่ยงที่ห้องอาหารที่เกาะพีพีดอน หลังอาหาร อิสระเล่นน้ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 16.00

  เดินทางกลับที่พัก

วันที่ 3 พักผ่อนตามอัธยาศัย - เช็คเอ๊าท์ที่พัก
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 12.00

  เช็คเอ๊าท์ ท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่โฮสเทลได้ หากมีเที่ยวบินตอนเย็น และต้องการไปเที่ยวก่อนกลับ

เงื่อนไข

 • ที่พัก (ชานชเลฮิป โฮสเทล) 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
 • อาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • รถรับ-ส่ง จากที่พักไปท่าเรืออ่าวนาง ตามที่ระบุในรายการ
 • ทัวร์ 7 เกาะ โดยเรือหางยาว, เรือสปีดโบ๊ท ตามที่ระบุในรายการ (Join Trip) ร่วมกับคณะอื่น
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
 • อุปกรณ์ดำน้ำตื้นพื้นฐาน
 • ไกด์นำเที่ยวทางทะเล
 • ประกันภัยจากอุบัติเหตุทางทะเล วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์บริษัทประกัน)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าเดินทางมาจังหวัดกระบี่
 • รถรับ-ส่งนอกเส้นทาง จากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าบริการอื่นๆ เช่น ทิปไกด์ ทิปคนขับรถ เป็นต้น

 

พัก 2-3 ท่าน/ห้อง ท่านละ

3,490.-  บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

500.-  บาท

การเดินทาง : สิงหาคม – พฤศจิกายน 2563 **กรุณาเช็คห้องว่างก่อนจองและชำระเงิน**

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ