บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ แพคเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ แพคเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน
3,490฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน

เกาะห้อง นั่งเรือชมลากูน เกาะระดิง เกาะผักเบี้ย ชมพระอาทิตย์ตก (โดยเรือหางยาว) และพายเรือคายัคอ่าวท่าเลน

PHT-111-829

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 เช็คอินที่พัก - พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 08:00

  เดินทางสู่ที่พักด้วยตนเอง และเช็คอินเข้าพัก ชานชเลฮิป โฮสเทล จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถเดินชมทัศนียภาพเมืองกระบี่ เดินชมช้อปถนนคนเดินและตลาดโต้รุ่ง

วันที่ 2 เกาะห้อง - นั่งเรือชมลากูน - เกาะระดิง - เกาะผักเบี้ย – ชมพระอาทิตย์ตก (Join Trip)
 • 07.00 - 11.00

  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 • 12.00

  รถรับจากที่พักในตัวเมืองกระบี่ ออกเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวนาง เพื่อเดินทางไปยังเกาะห้อง เล่นน้ำ พักผ่อนบนชายหาด จากนั้นนั่งเรือเข้าชมลากูนที่มีน้ำใสและธรรมชาติอันสวยงาม ออกจากลากูนเดินทางต่อไปยังเกาะระดิง เล่นน้ำ พักผ่อน ถ่ายภาพบนชายหาด จากนั้นเดินทางต่อไปยังเกาะผักเบี้ย รับประทานอาหารเย็นบาร์บีคิว ดินเนอร์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม

 • 19.30

  เดินทางกลับที่พัก

วันที่ 3 พายเรือคายัคอ่าวท่าเลนครึ่งวัน (Join Trip) - เช็คเอ๊าท์ที่พัก
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

 • 08.00

  รถรับจากที่พักไปยังอ่าวท่าเลน สนุกสนานกับการพายเรือคายัคลัดเลาะอ่าวไปตามป่าโกงกางและแคนยอน ให้คุณได้สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงาม

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน(แบบกล่อง) และเดินทางกลับที่พักเพื่อเช็คเอ๊าท์

เงื่อนไข

 • ที่พักพร้อมอาหารเช้า (ชานชเลฮิป โฮสเทล) 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
 • รถรับ-ส่ง จากที่พักไปท่าเรืออ่าวนาง, อ่าวท่าเลน ตามที่ระบุในรายการ
 • ทัวร์เกาะห้อง เกาะระดิง เกาะผักเบี้ย โดยเรือหางยาว+อาหารเย็น(บาร์บีคิว)พร้อมน้ำดื่ม (Join Trip ร่วมกับคณะอื่น)
 • ทัวร์พายคายัคอ่าวท่าเลน(ครึ่งวัน)+อาหารกลางวัน(แบบกล่อง)พร้อมน้ำดื่ม (Join Trip ร่วมกับคณะอื่น)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
 • ไกด์นำเที่ยวทางทะเล
 • ประกันภัยจากอุบัติเหตุทางทะเล วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์บริษัทประกัน)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าเดินทางมาจังหวัดกระบี่
 • รถรับ-ส่งนอกเส้นทาง จากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าบริการอื่นๆ เช่น ทิปไกด์ ทิปคนขับรถ เป็นต้น

พัก 2-3 ท่าน/ห้อง ท่านละ

3,490.-  บาท

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

500.-  บาท

การเดินทาง  : สิงหาคม – พฤศจิกายน 2563

สิ่งที่ควรเตรียมไปด้วย

 • ชุดว่ายน้ำ, ชุดลำลอง, ผ้าเช็ดตัว, รองเท้าแบบลุยน้ำได้
 • ครีมกันแดด, แว่นกันแดด, หมวก
 • กล้องถ่ายรูป                   
 • ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จำเป็น
 • ยาแก้หวัด แก้แพ้ต่างๆ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ