บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ตรัง สตูล หลีเป๊ะ นอนหลีเป๊ะก่อน 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ตรัง สตูล หลีเป๊ะ นอนหลีเป๊ะก่อน 4 วัน 2 คืน
6,469฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

ดำน้ำเกาะอาดัง – เกาะหลีเป๊ะ - วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง – สถานีรถไฟกันตัง
พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี – ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย  
KANTANG STREET ART – เมืองตรังศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย - ช้อปปิ้งของฝาก

PHT-102-825

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 จุดนัดพบ ณ BIG C ลาดพร้าว
 • 18.00

  คณะพร้อมกัน ณ  จุดนัดพบ ณ  BIG C ลาดพร้าว มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง

 • 19.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดตรัง โดยรถโค้ชปรับอากาศ

วันที่ 2 ตรัง – ท่าเรือปากบารา จ.สตูล – นั่ง PRIVATE SPEED BOAT – ดำน้ำเกาะอาดัง – เกาะหลีเป๊ะ
 • 08:00

  เดินทางถึง จังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ตรัง จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ตรังหรือเมืองทับเที่ยงเป็นจังหวัดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้ จังหวัดตรังในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรังเป็นจังหวัดแรกที่มีต้นยางพารามาปลูก

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซำ

 • 08.00

  เดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา อำเภอละงู จ.สตูล  

 • 10.00

  ถึง ท่าเรือปากบารา จ.สตูล รอลงเรือสู่ เกาะหลีเป๊ะ

 • 11.30

  ลงเรือ PRIVATE SPEED BOAT สู่ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล เกาะหลีเป๊ะ หรือ เกาะลีเป๊ะ เป็นเกาะกลางทะเลอยู่ในเขตจังหวัดสตูล อยู่ทางตอนใต้ของเกาะอาดัง บริการอาหารกลางวัน  แบบกล่อง ดำน้ำชมปะการัง ใกล้ชิดปลาทะเล เกาะอาดัง  คำว่า “อาดัง” มาจากคำเดิมในภาษามลายูว่า  “อุดัง”  มีความหมายว่า “กุ้ง” เพราะบริเวณนี้เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้งทะเล มีเนื้อที่เกาะประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะกลางทะเลอันดามัน เป็นเกาะที่มีความใหญ่เป็นอันดับที่สองรองจากเกาะตะรุเตา เกาะนี้มีหาดทรายละเอียดสวยงาม  รอบเกาะมีเกาะเล็ก ๆ หลายเกาะ เช่น เกาะหลีเป๊ะ เกาะดง เกาะหินงาม และเกาะยาง  เป็นเกาะที่เหมาะสำหรับการดำน้ำ นำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ อิสระพักผ่อน เดินเล่นชายหาด เล่นน้ำ หรือทำกิจกรรมของทางรีสอร์ทที่จัดไว้เพื่อนักท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

วันที่ 3 นั่ง SPEED BOAT สู่ท่าเรือปากบารา สตูล – ตรัง – อำเภอกันตัง – วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง – สถานีรถไฟกันตัง – พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี – ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย – KANTANG STREET ART
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.30

  ลงเรือ SPEED BOAT สู่  ท่าเรือปากบารา  พร้อมชมวิวที่สวยงามของทะเลอันดามัน ....

 • 11.00

  ถึง ท่าเรือปากบารา   นำท่านเดินทางสู่ จ.ตรัง

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ กันตัง (Kantang) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตรัง ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง ห่างจากตัวเมืองตรังเพียง 24 กิโลเมตร ในอดีตกันตังเป็นเมืองท่าสำคัญแห่งหนึ่งทางฝั่งมหาสมุทรอินเดีย เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำสำคัญมาแต่โบราณ เมื่อพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีมารับตำแหน่งใน พ.ศ. 2433 ได้ดำเนินการพัฒนาเมืองตรัง (กันตัง) ทุกด้าน

  นำท่านเข้าสู่ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง (Kantang Hot Spring Forest Park) จ.ตรัง บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติอยู่ในท้องที่บ้านควนแคง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหวาง ป่าควนแคง และป่าน้ำราบ มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 พื้นที่ราบเชิงเขาผสมผสานกับสภาพป่าเป็นดงดิบชื้น และบางส่วนเป็นป่าพรุที่มีน้ำท่วมขังตลอดปี อีกทั้งมีพื้นที่บางส่วนเป็นพรุน้ำร้อนมีน้ำไหลผุดจากใต้ดินตลอดเวลา พืชพรรณและสัตว์ป่าที่สมบูรณ์

  แวะถ่ายรูป สถานีรถไฟกันตัง (Kantang Railway Station) เป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายชุมทางทุ่งสง–กันตัง ตั้งอยู่ที่ถนนหน้าค่าย ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จ.ตรัง กันตังเป็นสถานีรถไฟชั้น 3 ใช้สัญญาณแบบหลักเขตสถานี ตัวย่อของสถานีคือ กต. เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 ในอดีตใช้เป็นที่รับส่งสินค้ากับต่างประเทศ ทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีรางรถไฟต่อไปเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร ตัวสถานีรถไฟกันตัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา ทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาล

  นำท่านแวะชม พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (Ratsada Museum Kantang) เดิมเป็นจวนเจ้าเมืองหรือบ้านพักของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการเมืองตรัง เป็นภายในบ้านจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของพระยารัษฎาฯ เหมือนเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่

  แวะชม ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย (1St Para Rubber In Trang) ตั้งอยู่ริมถนนที่ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นผู้เหมือนหนึ่ง "บิดาแห่งยาง" เป็นผู้ที่ได้นำต้นยางพารามาปลูกที่อำเภอกันตัง เป็นครั้งแรก จากนั้น พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ได้ส่งคนไปเรียนวิธีปลูกยางเพื่อมาสอนประชาชน นักเรียนของท่านที่ส่งไปก็ล้วนแต่เป็นเจ้าเมือง นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านทั้งสิ้น พร้อมกันนั้นท่านก็สั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำพันธุ์ยางไปแจกจ่าย และส่งเสริมให้ราษฎรปลูกทั่วไป ซึ่งในยุคนั้น อ

  แวะถ่ายภาพชิคๆที่ Kantang Street Art 2019 ภาพศิลป์ ภายใต้แนวคิด "วิถีกันตัง Colourful" บนถนนสายต่างๆ เทศบาลเมืองกันตัง ได้ร่วมกับกลุ่ม YEC ตรัง จัดการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง KantangStreetArt2019 จำนวน 12 จุด โดยมีศิลปินจิตอาสามาสร้างสรรค์งานศิลป์จนได้ภาพอันสวยงามและหลากหลาย อาทิ ลิงยักษ์ กวางน้อย มังกร ฉลาม ปลาหมึก นกนางแอ่น ลูกยางพารา ป๊อปอาย สาวสวย รถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งกระจายอยู่ตามตรอกซอกซอยหรือถนนสายต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าของบ้าน

วันที่ 4 ตรัง – ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย - ช้อปปิ้งของฝาก – กรุงเทพฯ BIG C ลาดพร้าว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร นำคณะเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวตรัง ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย (Tham Kong Yia Shrine) ตั้งอยู่บนถนนเพลินพิทักษ์ เป็นศาลเจ้าที่คนส่วนมากนิยมมากราบไหว้ขอพร ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย ชาวบ้านเรียกว่า โรงพระท่ามกงเยี่ย นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตรัง

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถโค้ชปรับอากาศ

   

   

 • 23.30

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ   BIG  C ลาดพร้าว  

เงื่อนไข

 • ค่ารถบัสปรับอากาศไป-กลับ และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ                                             
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                                       
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
 • กรณีเด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ