บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ แอ่วเหนือ ... หลวงพ่อทันใจ ให้พร ... โวย โวย จ้าวววว ... 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ แอ่วเหนือ ... หลวงพ่อทันใจ ให้พร ... โวย โวย จ้าวววว ... 2 วัน 1 คืน
4,999฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
Nok Air
สายการบิน

วัดพระธาตุดอยสุเทพ – จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม – สกายวอล์คม่อนแจ่ม – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
วัดพระธาตุดอยคำ – วัดอุโมงค์ – ถนนนิมมานเหมินทร์ – ตลาดวนัสนันท์

PHT-102-821

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) – สนามบินเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม – สกายวอล์คม่อนแจ่ม – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
 • 04.00

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์(DD)

   

 • 06.05/07.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8300/DD8302  

 • 07.15/08.10

  ถึง สนามบินเชียงใหม่  รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับเข้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ  สำหรับผู้ที่จะขึ้นไปเที่ยวสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพ  จะต้องผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยก่อนแน่นอน และนักท่องเที่ยวมักจะจอดแวะนมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ชีวิต และปลอดภัยจากการเดินทาง วัดพระธาตุดอยสุเทพ ประจำปีเกิด ของคนที่เกิด ปีมะแม  เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่นับตั้งแต่โบราณกาลพระธาตุ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกัน ทุกคน ถ้า หากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางไปยัง  ดอยม่อนแจ่ม ไฮไลท์ที่สุดของม่อนแจ่มเลยก็คือที่นี่ค่ะ จุดชมวิว ม่อนแจ่ม ซึ่งตั้งอยู่บนสันเขาสูง แต่เดิมเป็นพื้นที่รกร้าง และได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว บริเวณรอบๆ จะเต็มไปด้วยแปลงผัก และทุ่งดอกไม้สวยๆ รวมถึงยังมีแคร่ไม้ไผ่ เป็นซุ้มที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา ให้เราได้ซื้ออาหารมาทาน รวมถึงชมวิวสวยๆ จากจุดนี้ได้อีกด้วยที่นี่ยังมีร้านขายของที่ระลึก ผักผลไม้เมืองหนาวที่ชาวบ้านนำมาขาย เมื่อใกล้ถึง ม่อนแจ่มจะมีลานจอดรถข้างล่างไม่อนุญาตให้นำรถขึ้นไป จากนั้นเดินขึ้นไปประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงจุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซึ่งมีการปรับภูมิทัศน์ใหม่ ในส่วนของร้านอาหาร ร้านกาแฟ ของโครงการหลวงไม่มีแล้วแต่มีแปลงดอกไม้เล็กๆ

  นำท่านเช็คอิน  SKYWALK  ม่อนแจ่ม ที่เที่ยวใหม่ม่อนแจ่ม ที่ต้องไปเช็คอินค่ะ และรับรองว่า คนที่ชอบถ่ายรูปต้องได้รูปสวยๆ กลับไปแน่นอน เพราะจะมี สะพานไม้ไผ่ชมวิวที่ลาดไปตามเชิงเขา เราสามารถเดินชิลชมแปลงดอกไม้ และสตรอเบอรี่ที่อยู่ข้างสะพานตลอดสองข้างทางได้เลย ถ้ามาช่วงเช้าๆ น่าจะได้เจอทะเลหมอกสวยๆ อีกด้วยค่ะ แถมยังมีชุดฮันบก ชุดม้ง ให้เช่าถ่ายรูปอีกด้วย จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่เมืองเชียงใหม่

  นำท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดินวัวลาย แหล่งที่ขายสินค้าท้องถิ่นเด็ดๆ จะมารวมกันที่นี่! สินค้าจากฝีมือชาวเขามากมายที่นำลงมาจำหน่ายด้านล่าง เช่น กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องเงิน เครื่องสานต่างๆ ซึ่งขายในราคาที่ไม่แพง 

  ถนนคนเดินท่าแพ  เป็นถนนคนเดินยุคแรกๆ เลยค่ะ และยังเป็นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่อีกด้วย ตั้งอยู่แถวประตูเมืองท่าแพ ร้านค้าและสินค้าที่ขายกันก็จะคล้ายๆ กับถนนคนเดินวัวลาย แต่มีบรรยากาศที่แตกต่าง

วันที่ 2 วัดพระธาตุดอยคำ – วัดอุโมงค์ – ถนนนิมมานเหมินทร์ – ตลาดวนัสนันท์ – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่  วัดพระธาตุดอยคำ (วัดหลวงพ่อทันใจ) เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี

  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีเอกลักษณ์งดงามไม่เหมือนใคร ตัววัดตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ ไม่ไกลจากบริเวณตีนดอยสุเทพ อยู่บริเวณหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอยู่ไม่ห่างจากย่านฮิปของนักท่องเที่ยวอย่างนิมมานเหมินทร์มากนัก 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นพาทุกท่านเดินเล่น ชมบรรยากาศชิวๆ ณ บ้านข้างวัด เป็นคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมือง ตั้งอยู่ในซอยวัดอุโมงค์ โดยมีคุณบิ๊ก เป็นผู้ออกแบบและเป็นเจ้าของโครงการแห่งนี้  จากแนวความคิดที่ต้องการสร้างชุมชนที่มีวิถีชีวิต มีปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนคล้ายกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสมัยก่อน มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกันและกัน ภายใต้การออกแบบที่อยู่อาศัยที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ อิงบรรยากาศแบบสมัยเก่าผสมกับความร่วมสมัยในปัจจุบัน 

  นำทุกท่านเดินเล่น  ถนนนิมมานเหมินทร์  ถนนเส้นนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะเป็นถนนชื่อดังของเชียงใหม่ที่เป็นแหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหารหลากหลายสไตล์ คาเฟ่เก๋ๆ และเต็มไปด้วยความคึกคัก

  จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการ แวะซื้อของฝาก ร้านวนัสนันท์ เป็นร้านขายของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่

 • 21.55

  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8327

 • 23.00

  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) 

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ  (ท่านสามารถนำสัมภาระ ขึ้นเครื่องได้ 7 กก.)                                                              
 • ค่าภาษีสนามบิน             
 • ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                                       
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด
        ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
 • กรณีที่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ  ต้องชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 • กรณีเด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ