บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า 2 วัน 1 คืน
3,900฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - แทนรัก ทะเลหมอก  - ทุ่งกังหันลม - พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า -ผาชูธง และ ลานหินปุ่ม - ไร่กำนัลจุล

PHT-140-786

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.เพชรบูรณ์ - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - แทนรัก ทะเลหมอก - ทุ่งกังหันลม - พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว
 • 05:00

  จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 

 • 05.30

  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

   

   

 • 11.00

  เดินทางถึง อ.เขาค้อ 

   

 • เที่ยง

  -บริการอาหารกลางวัน

  -นำท่านสักการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก 

  -นำท่านแวะเติมคาเฟอีน และถ่ายรูปสวย ๆ กันที่ แทนรัก ทะเลหมอก (บ้านสีส้ม)

  -จากนั้นนำท่านชม ทุ่งกังหันลม

  -นำท่านแวะร้านกาแฟ พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่

  -นำท่านสักการะเจดีย์ พระธาตุผาซ่อนแก้ว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น

   

วันที่ 2 ภูทับเบิก - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า - ผาชูธง และ ลานหินปุ่ม - ไร่กำนัลจุล - กรุงเทพฯ
 • 05:30

  นำทาน Check out ออกจากรีสอร์ท นำท่านไปยัง ภูทับเบิก หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ที่ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชมวิถีชีวิตเกษตรกรรมบนภูสูง ตื่นตาตื่นใจกับ แปลงปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

  อิสระอาหารเช้า ณ ภูทับเบิก นำท่านสู่ จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสูง "1,768 เมตร จากระดับน้ำทะเล" สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders

 • 09.00

  นำท่านเดินทางไป อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า นำท่านเข้าชม โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า ภายในเขตอุทยานภูหินร่องกล้าก่อนถึงโรงเรียนทหารการเมืองและบ้านร่องกล้าภูมิทัศน์ของโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ นำท่านเดินเท้าไปยัง ผาชูธง และ ลานหินปุ่ม ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่งดงาม และบนเส้นทางยังจะได้พบกับความเขียวชอุ่มของ มอสที่เขียวสดขึ้นตัดกับแนวพื้นหิน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ แวะซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่  และ อิสระอาหารเย็น ที่ ไร่กำนันจุล

 • 22.00

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ