บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ แอ่วฟิน ม่วนใจ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ แอ่วฟิน ม่วนใจ 4 วัน 2 คืน
4,399฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

ลำพูน – วัดพระธาตุหริภุญไชย - พระธาตุดอยคำ – ร้านเอสเค เลเธอร์ – น้ำพุร้อนสันกำแพง – ถนนคนเดินวัวลาย
เชียงใหม่ - ดอยม่อนแจ่ม – ม่อนแจ่ม SKY WALK – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระสิงห์ – ถนนคนเดินท่าแพ
ตลาดวโรรส – พระธาตุลำปางหลวง 

 

PHT-109-724

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ ปั๊ม ปตท. กม. 25)
 • 20.00

  คณะพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท. กม.25 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.

 • 21.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดลำพูน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมง ให้ทุกท่านพักผ่อนอิริยาบถบนรถปรับอากาศตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ลำพูน – วัดพระธาตุหริภุญไชย - พระธาตุดอยคำ – ร้านเอสเค เลเธอร์ – น้ำพุร้อนสันกำแพง – ถนนคนเดินวัวลาย
 • เช้า

  เดินทางถึง จังหวัดลำพูน แวะจุดพักรถให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระธาตุหริภุญไชย ซึ่งเป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนานตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน  ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองคำ

   

  จากนั้นนำท่านสู่ จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำมีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 140 เมตร

   

  จากนั้นนำท่านสู่ ร้านเอสเค เลเธอร์ ผู้ผลิตและผู้ส่งออกเครื่องหนังที่มีคุณภาพสูง เป็นร้านขายเครื่องหนังที่เปิดมากว่า 20 ปี

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นไปช้อปปิ้งยามค่ำคืนกันต่อ ที่ ถนนคนเดินวัวลาย (เปิดเฉพาะวันเสาร์) เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ มีของขายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่น หรือ ของพื้นเมือง กระเป๋า เสื้อผ้า ผ้าพันคองานหัตถกรรมพื้นบ้านนานาชนิด ผ้าทอมือ งานไม้แกะสลัก กระเป๋า ผ้าพันคอ โคมไฟ โปสการ์ดสวยๆ ของที่ระลึกต่างๆ งานศิลปะร่วมสมัย ภาพเขียนสีน้ำ สีน้ำมัน งานแฮนด์เมดต่างๆ

   

วันที่ 3 เชียงใหม่ - ดอยม่อนแจ่ม – ม่อนแจ่ม SKY WALK – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระสิงห์ – ถนนคนเดินท่าแพ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ใช้รถท้องถิ่นนำท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางวิถีชิวิตของชาวบ้านแบบ เดินทางไปชม ม่อนแจ่ม sky walk จุดชมวิวลอยฟ้าแห่งใหม่ทางเดินเหนือเมฆที่จะพาคุณเดินล่องลอยไปตามสวนดอกไม้ชมวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา มีความยาวตลอดเส้นทางกว่า 100 เมตร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าตัวเมือง

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ นำท่านไปพิชิตทางบันไดนาค 306 ขั้น ถือเป็นองค์พระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์และ เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ เป็นพระธาตุประจำตัวผู้เกิดในปีนักษัตรมะแม (ปีแพะ) ภายในวัดเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์ หรือมีชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสนรู้จักกันในชื่อ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง” นอกจากนี้ยังเป็นพระธาตุประจำปีนักษัตรมะโรง (ปีงูใหญ่) อีกด้วย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินท่าแพ (เปิดเฉพาะวันอาทิตย์)  ที่นี่มีสินค้าขายมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าพื้นเมืองพวกเครื่องเงิน และนอกจากนี้ยังเต็มไปด้วย ของอร่อย น่าทานมากมาย มีร้านน้ำ ร้านขนม ร้านของกินเล่น แซมไปกับบรรดาร้านค้าเต็มสองข้างถนน

 • เย็น

  อิสระ มื้ออาหารเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 4 ตลาดวโรรส – พระธาตุลำปางหลวง – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดวโรรส หรือกาดหลวงเชียงใหม่ อิสระให้ท่านซื้อของฝากลับเช่นหมูทอด ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู ของที่ขึ้นชื่อจะเป็นหมูทอด แหนมทอด และ ไส้อั่ว หลังจากนั้นเดินทางสู่กรุงเทพ ระหว่างทางแวะไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีก 1 ที่ได้แก่ พระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ในเขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของนักกษัตรปีฉลู (ปีวัว) ให้ท่านสักการะ ขอพร และชมมหัศจรรย์เงาพระธาตุและพระวิหารในด้านมุมกลับ

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • เย็น

  อิสระ มื้ออาหารเย็น

 • 22.00

  ถึงจุดนัดหมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น / รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
 • รถท้องถิ่นขึ้นดอย
 • บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าที่พักจำนวน 2 คืน ตามโปรแกรม
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท

โปรแกรมทัวร์แนะนำ