บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ นครศรี สุราษฎร์ หรอยอย่างแรง 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ นครศรี สุราษฎร์ หรอยอย่างแรง 4 วัน 2 คืน
4,199฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

นครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ - วัดธาตุน้อย – หมู่บ้านคีรีวง - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
วัดเจดีย์ลอยฟ้า – สะพานแขวนเขาพิทักษ์ – เขื่อนรัชชประภา – ตลาดศาลเจ้า

PHT-109-717

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 (กรุงเทพฯ) ปั๊ม ปตท. กม. 25
 • 20.30

  คณะพร้อมกัน ณ ปั้มปตท. กม.25

 • 21.00

  นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 2 นครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ - วัดธาตุน้อย – หมู่บ้านคีรีวง
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า ณ ร้านติ่มซำ

 • 08.00

  นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ อำเภอสิชล วัดเจดีย์นั้นเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้ไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้ จากศรัทธาที่เชื่อว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและค้าขาย แต่ที่เป็นที่เคารพศรัทธา นับถือ ของชาวบ้านในละแวกนั้นและผู้คนทั่วสาระทิศ คือ ไอ้ไข่ เป็นรูปไม้แกะสลักเป็นรูปเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบ

 • 09.30

  นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่ก่อนไม่ได้ชื่อ “วัดยางใหญ่” แต่ชื่อ “วัดคงคาล้อม” ในอดีตชาวบ้านทำไร่ยางขุดเจอชิ้นส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวัดยางใหญ่ และด้วยความโด่งดังของพรานบุญ ก็ได้มีการบูรณะวัดอีกจนเป็นวัดที่สวยงามเหมือนในปัจจุบัน ไฮไลท์ของวัดนี้ ก็คือ “ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักษ์ใต้นับถือ

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน

 • 12.30

  นำท่านเดินทางสู่ วัดธาตุน้อย ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และประชาชน ที่เคารพนับถือ ศรัทธา พ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา

 • 14.20

  เดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ทุกคนจะหลงรัก ท่านจะได้สัมผัสกับความสงบ วิถีชีวิตแบบชนบท อิ่มเอมไปกับบรรยากาศหมู่บ้านกลางหุบเขา ฟังเสียงน้ำไหลผ่านแก่งหินต่างๆ หมู่บ้านคีรีวงได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - วัดเจดีย์ลอยฟ้า – สะพานแขวนเขาพิทักษ์ – เขื่อนรัชชประภา – ตลาดศาลเจ้า
 • 06.30

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 • 07.30

  นำท่านชม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็น มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน  ทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์  ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศ

 • 13.00

  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง วัดเจดีย์ลอยฟ้า อุทยานธรรมเขานาในหลวง เป็นสำนักสงฆ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน เป็นสถานที่ที่มีความสงบร่มเย็น เหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรมค่ะ นอกจากอุทยานธรรมเขานาในหลวง จะเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แล้ว และเป็นที่เคารพบูชาของคนทั่วไป สถาปัตยกรรม และศาสนสถานต่างๆ

 • 14.40

  นำท่านสู่ สะพานแขวนเขาพิทักษ์ เป็นสะพานแขวนขึงสลิงขนาดใหญ่ขึงยึดกับเสาคอนกรีต พื้นปูด้วยแผ่นไม้กระดานบนโครงเหล็ก สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนพืชผลทางการเกษตรชาวบ้านข้ามคลองพะแสง ด้านหลังสะพานเป็นเขาเทพพิทักษ์ เป็นภูเขาสูงตระหง่าน มีรูปร่างคล้ายกันกับรูปหัวใจ ซึ่งเป็นจุดชมทัศนียภาพงดงาม ทอดตัวข้ามลำธารกับป่าไม้ที่เขียวขจี ที่มีทั้งป่ายาง พืชผลไม้นานาพันธุ์ บรรยากาศทิวทัศน์ความเป็นธรรมชาติโอบล้อมด้วยขุนเขา สายน้ำ สวนผลไม้ของชาวบ้าน และความสวยแปลกตาของเขาเทพพิทักษ์

 • 15.30

  ท่านเดินทางสู่ เขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบกว้างใหญ่ ผืนป่าอันเขียวขจี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความงามของภูเขาหินปูนและสายน้ำของทะเลสาบที่สวยใส จนทำให้ได้รับฉายาว่าเป็น “กุ้ยหลินเมืองไทย” เนื่องจากมีหลายๆมุมที่มีบรรยากาศวิวทิวทัศน์คล้าย “เมืองกุ้ยหลิน” สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองจีน

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ ณ ตลาดศาลเจ้า

วันที่ 4 วัดพระบรมธาตุไชยา - ร้านของฝาก – กรุงเทพ
 • 06.30

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 • 10.00

  เดินทางถึง วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นสถานที่บรรจุพระบรม สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาความ เป็นเอกลักษณ์ของช่าง ศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้สมบูรณ์

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                     นำท่านแวะร้านของฝาก ให้ท่านอิสระซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ของขึ้นชื่อ เช่น ไข่เค็มไชยา น้ำพริกไตปลาแห้ง ถั่วอัลมอนด์ เป็นต้น

  ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น  

 • 22.00

  เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น / รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
 • บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าที่พักจำนวน 2 คืน ตามโปรแกรม
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท

โปรแกรมทัวร์แนะนำ