บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย ไปต่อ ที่เชียงคาน! เพชรบูรณ์ เลย 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย ไปต่อ ที่เชียงคาน! เพชรบูรณ์ เลย 4 วัน 2 คืน
5,555฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

เขาค้อ – จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ - คิงคองเขาค้อ - ไร่ GBและทุ่งกังหันลม -  พระธาตุผาซ่อนแก้ว - พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่
ภูทับเบิก – จ.เลย – พระธาตุศรีสองรัก - อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง – วัดป่าห้วยลาด – เชียงคาน – วัดศรีคุณเมือง
วัดพระบาทภูควายเงิน – แก่งคุดคู้ –ถนนคนเดินเชียงคาน    

PHT-037-716

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ
 • 23:00

  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ

วันที่ 2 จ.เพชรบูรณ์ – เขาค้อ – จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ - คิงคองเขาค้อ - ไร่ GBและทุ่งกังหันลม - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ – ภูทับเบิก – จ.เลย – พระธาตุศรีสองรัก – ที่พักภูเรือ
 • เช้า

  นำท่านเดินทางสู่ เขาค้อ เป็นชื่อเรียกรวมบริเวณเทือกเขาน้อยใหญ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์ มีจุดท่องเที่ยวหลายแห่ง  นำท่านไปชมสามารถชมทะเลหมอกแบบ  360  องศา และชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวเขาที่อยู่เบื้องหน้าเป็นเขาปู่ เขาย่า รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ คิงคองเขาค้อ ตั้งอยู่บริเวณทุ่งกังหันลมเขาค้อ และไร่ GB เป็นจุดชมวิวที่มีหุ่นฟางคิงคองยักษ์ขนาดใหญ่

  -นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุผาซ่อนแก้ว หรือ วัดพระธาตุผาแก้ว นี้ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง เขาค้อ ที่เรียกว่า "ผาซ่อนแก้ว" เนื่องจากมีภูเขาสูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางสู่ พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ ร้านกาแฟสุดชิคแห่งเมืองเพชรบูรณ์ ร้านตกแต่งได้ทันสมัย สวยงามสไตล์โมเดิลและลอฟท์ มีมุมระเบียงที่สามารถชมวิวแบบพาโนราม่าได้อย่างสวยงาม เดินทางสู่ ภูทับเบิก นำท่านไปชมวิวแบบ 360 องศาที่ภูทับเบิก วึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีระดับความสูงถึง 1,768 จากระดับน้ำทะเล มีอากาศที่ค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปี

  นำท่านเดินทางสู่ จ.เลย ไปที่พระธาตุศรีสองรัก ปูชนียสถานสำคัญของเมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย นำท่านสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระธาตุศรีสองรักไม่ชอบสีแดงตามความเชื่อของชาวบ้าน 

 • เย็น

  รับประทานเย็น

วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง – วัดป่าห้วยลาด – เชียงคาน – วัดศรีคุณ เมือง – วัดพระบาทภูควายเงิน – แก่งคุดคู้ –ถนนคนเดินเชียงคาน
 • 04:30

  นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ (ใช้รถท้องถิ่น) ให้ท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าที่ผาโหล่นน้อย จะสามารถมองเห็นภูหลวงและทะเลภูเขาสลับซับซ้อน 

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางสู่ วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง เดิมวัดพระกริ่งปรเมศร์ ตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามของขุนเขาที่ขึ้นสลับซับซ้อนกันไปมาในอำเภอภูเรือ เป็นที่ประดิษฐาน องค์พระพุทธรูป พระพุทธเจ้าไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภา จอมแพทย์ จากนั้นนำท่านสู่วัดป่าห้วยลาด เดิมคือสำนักสงฆ์ห้วยลาดก่อตั้งขึ้นโดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระสัพพัญญู เป็นพระประธานสีขาว หรือหลวงพ่อขาว องค์ขนาดใหญ่สวยงามด้านบน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีคุณเมือง หรือ วัดใหญ่ เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมาอย่างยาวนาน ภายในวัดมีพระประธานในพระอุโบสถวัดศรีคุณเมืองเป็นพระพุทธปฏิมาประทับขัดสมาธิราบนาคปรกอายุกว่า 300 ปี 

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระบาทภูควายเงิน ให้ท่านได้สักการะรอยพระพุทธบาทภูควายเงินเป็น ศาสนสถาน ศักดิ์สิทธิ์ สำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมานาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แก่งคุดคู้ ให้ท่านชมทัศนียภาพและดูดด่ำธรรมชาติริมฝั่งโขง ลักษณะแก่งคุดคู้เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขง ประกอบด้วยหินก้อนใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมาก จากนั้นนำท่านเข้าที่พักเช็คอินเก็บสัมภาระ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเชียงคาน อยู่บริเวณถนนสายล่าง ในตัวอำเภอเมืองเชียงคาน

 • เย็น

  อิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้าเชียงคาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด – บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ หรือสกายวอล์คเชียงคาน - Crystal Box Coffee – ไร่กำนัลจุล
 • 05:30

  นำท่านร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเช้า นักท่องเที่ยวจะมานั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ อิสระให้ท่านได้เลือกทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย

 • 08.00

  สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเชียงคานประมาณ 20 กิโลเมตร  เป็นหมู่บ้านที่ยังสืบสานตำนานและประเพณีวัฒนธรรมไทดำให้คงอยู่สู่รุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบัน นำท่านสู่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราว และเก็บรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ของชาวไทดำที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ จัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม

  สกายวอล์คเชียงคาน แลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองเลย ให้ท่านได้ท่องเที่ยวสัมผัสความสวยงามและความเสียวจากมุมสูง 

  กราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระใหญ่ภูคกงิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สูงกว่า 19 เมตร อยู่ใกล้บริเวณสกายวอล์คเชียงคาน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านสู่ Crystal Box Coffee เป็นคาเฟ่เล็กๆน่ารักๆร่มรื่นไปด้วยต้นไม้เขียวๆ มีบ่อน้ำเล็กด้านนอกทำให้รู้สึกผ่อนคลาย อิสระเลือกซื้อทานเครื่องดื่มถ่ายรูปตามอัธยาศัย

  ระหว่างทางให้ท่านแวะซื้อของฝากที่ไร่กำนันจุล เป็นจุดซื้อของฝากหลากหลายชนิด จากนั้นเดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP
 • ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
 • ค่าที่พัก 2คืน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนขั้นต่ำ 8 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

โปรแกรมทัวร์แนะนำ