บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวเมืองกาญจน์ ห่มสไบ แช่ออนเซน 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวเมืองกาญจน์ ห่มสไบ แช่ออนเซน 2 วัน 1 คืน
6,200฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

กาญจนบุรี - วัดหินแท่นลำภาชี - เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 - ออนเซน - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - วัดถ้ำเสือ

PHT-140-707

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี - วัดหินแท่นลำภาชี - เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 - ออนเซน
 • 05:30

  จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 

 • 06.00

  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป

 • 09.00

  เดินทางถึง จ.กาญจนบุรี นำคณะทัวร์เดินทางสู่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี นำท่านชม อุโบสถสำเภาแก้วร้อยล้านหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ วัดหินแท่นลำภาชี กราบนมัสการหลวงพ่อทันใจซึ่งถูกตั้งทิ้งไว้กลางแจ้งอยู่ระยะหนึ่ง นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 ที่เที่ยวแห่งใหม่ที่จำลองเมืองโบราณในช่วงยุคสมัยรัชกาลที่ 5 มาไว้ที่นี่ อีกทั้งยังมีการให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมแต่งกายชุดไทยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศโดยรอบอีกด้วย

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ ริเวอร์แคววิลเลจแอนด์ออนเซ็น รีสอร์ท

 • 16.00

  เดินทางถึง ริเวอร์แคววิลเลจแอนด์ออนเซ็น รีสอร์ท เช็คอิน เก็บสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นอิสระกับกิจกรรมภายในรีสอร์ทมากมาย

 • 18.30

  บริการอาหารเย็น  ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

วันที่ 2 สะพานข้ามแม่น้ำแคว - วัดถ้ำเสือ - กรุงเทพฯ
 • 07:30

  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทที่พัก นำท่านเที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อิสระช้อปปิ้งของฝาก 

 • 12.30

  บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านออกเดินทางไปยัง วัดถ้ำเสือ เพื่อกราบนมัสการพระธาตุ และชมความใหญ่โตกว้างขวางของวัดพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีตัวองค์ แวะซื้อของฝากจากเมืองกาญฯ ณ ร้านของฝาก ระหว่างทาง พร้อมอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

 • 18.00

  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ ประมาณ 2 ทุ่มโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 6 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ