บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-กระบี่ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ในประเทศ สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-กระบี่ 5 วัน 3 คืน
4,999฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 3 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน

วันเจดีย์(ไอ้ไข่)-ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช-คีรีวง-วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร-ถนนคนเดินนครศรีธรรมราช
อุทยานธรรมเขานาในหลวง-วัดมหาธาตุวชิรมงคล-วัดถ้ำเสือ-อนุสาวรีย์ปูดำ-เขาขนาบน้ำ-ถนนคนเดินกระบี่
เขื่อนรัชชประภา-จุดชมวิวกุ้บหลินเมืองไทย-จุดชมวิวสันเชื่อน-สะพานแขวนเขารูปหัวใจ
พระธาตุศรีสุราษ-สวนโมกข์-วัดพระธาตุไชยา-ศาลพ่อตาหินช้าง

PHT-108-659

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
 • 18.00

  พร้อมกันที่ สวนลุมพินีวัน ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ บริการอาหารค่ำ แบบปิคนิค

 • พร้อมกันที่ สวนลุมพินีวัน ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ บริการอาหารค่ำ1 แบบปิคนิค 18.30

  เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.นครศรีธรรมราช สนุกกับกิจกรรมต่างๆบนรถ  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 สุราษฎร์ธานี-วันเจดีย์(ไอ้ไข่)-ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช-คีรีวง-วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร-ถนนคนเดินนครศรีธรรมราช
 • 06.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จ.สุราษฎร์ธานี บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมให้ท่านทำธุระส่วนตัว

 • 07.30

  ออกเดินทางสู่ จ. นครศรีธรรมราช ระหว่างทาง แวะสักการะขอพร วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ หรือ ตาไข่ ที่อำเภอสิชล ที่ขึ้นชื่อ เรื่องการขอได้ไหว้รับ (ยกเว้นเรื่องความรัก) ยืนยันได้จากกองประทัด กองเท่าภูเขา จะมีผู้คนเข้า ออกมาไหว้ ขอพร อยู่ตลอดเวลา  จนเหมาะสมกับเวลา นำท่านเดินทางสู่ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ คีรีวง แห่งสูดโอโซนธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศริมคลองล้อมรอบด้วยภูเขา พร้อมกับเยี่ยมชมกลุ่มลูกไม้ (ผลิตภัณฑ์ Hand Made) จากนั้นเที่ยวชมวัดคีรีวงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของชาวคีรีวงมีอายุประมาณ 300 กว่าปี ชมบ้านประวัติศาสตร์ เป็นบ้านทรงโบราณแบบสถาปัตย์กรรมทางภาคใต้ของไทยซึ่งถูกอุทกภัยในปี พ.ศ. 2531 ยังคงเหลือไว้ในสภาพสมบูรณ์ ชมกลุ่มบ้านสมุนไพร ชมขบวนการผลิตสบู่เปลือกมังคุด พร้อมกับชมสวนสมรม จากนั้นแวะสัมผัสสายน้ำเย็นๆ ณ น้ำตกหนานหินท่าหา อิสระเก็บภาพความประทับใจ และพักผ่อนตามอัธยาศัยจนถึงเวลาที่เหมาะสม จากนั้นเดินทางสู่  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

 • 18.30

  อิสระ ณ  ถนนคนเดินนครศรีธรรมราช (หลาดหน้าพระธาตุ) เชิญทุกท่านเลือกซื้อเลือกชิมสินค้านานาชนิดที่คนในท้องถิ่นนำออกมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว (อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)

 • 20.00

  เหมาะสมกับเวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

วันที่ 3 อุทยานธรรมเขานาในหลวง-วัดมหาธาตุวชิรมงคล-วัดถ้ำเสือ-อนุสาวรีย์ปูดำ-เขาขนาบน้ำ-ถนนคนเดินกระบี่
 • 07.00

  บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ จ.กระบี่ ระหว่างการเดินทาง นำท่านเดินทางสู่ อุทยานธรรมเขานาในหลวงที่นี่เป็นสำนักสงฆ์ซึ่งตั้งอยู่ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจุดที่น่าสนใจเป็นรูปซุ้มประตูโบราณแบบ9ยอดมีชื่อว่า ประตูพุทธาวดี ซึ่งในยามที่แสงแดดสาดส่องลงมายังซุ้มประตูนั้นจะเกิดเป็นภาพอัศจรรย์ที่ชวนหลงใหลในความงาม นอกจากนั้นนำที่นี่ยังมี เจดีย์ร้อย ยอด พระธาตุพันองค์ รอยพระพุทธบาท ให้ท่านได้กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น     

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกรียติรัชกาลที่10 การออกแบบพระมหาธาตุนั้น ใช้รูปเหมือนกับพระธาตุในเมืองคะยาของอินเดีย ซึ่งเป็นวัดพุทธต้นกำเนิดที่เรียกติดปากว่า  "พุทธคยา" (Bodh Gaya Mahabudi Temple) รูปทรงพระธาตุสวยงาม และล้อมด้วยวิหารเป็นกำแพงรอบ  พร้อมพระพุทธรูปเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นสาวกทุกพระองค์ สวยงาม น่าเลื่อมใส ร่มเย็น และทรงคุณค่าเป็นที่สุด นำท่านกราบสักการะเพื่อความเป็นมหามงคลในชีวิต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ วัดที่สำคัญของจังหวัดกระบี่

 • 18.00

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม คริสตัลกระบี่ ระดับ 3ดาวหรือเทียบเท่า ห้องละ 2-3 ท่าน

 • 19.00
 • 20.30

  เหมาะสมกับเวลาเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 4 เขื่อนรัชชประภา-จุดชมวิวกุ้บหลินเมืองไทย-จุดชมวิวสันเชื่อน-สะพานแขวนเขารูปหัวใจ
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  อำลาที่พักนำท่านเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเดินทางสู่เขื่อนรัชชประภา

 • 10.00

  เดินทางถึงอีก1จุดถ่ายภาพที่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แวะถ่ายภาพก่อนลงเรือเที่ยวชมเขื่อนฯ ชมสะพานแขวนเขารูปหัวใจหรือสะพานแขวนเขาพัง อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือก่อนลงเรือชมความงามของเขื่อนรัชชประภา แวะถ่ายภาพกับจุดชมวิวสันเขื่อนรัชชประภา

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนรัชประภา นำท่านลงเรือ ลำละ 10-15 ท่าน เพลิดเพลินกับวิว2ข้างทาง สายน้ำที่เขียวมรกต ตัดกับท้องฟ้าสีครามสดใส จนถึงจุดชมวิวไฮไลท์ กุ้ยหลินเมืองไทยหรือหินสามเกลอ สัญลักษณ์ของเขื่อนรัชชประภา (เรือจอดอิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจอย่างจุใจ) จากนั้นนำท่านชมความงามของเขื่อนรัชประภา จนถึงเวลาที่เหมาะสม นำท่านเดินทางกลับฝั่ง

 • 16.00

  เดินทางกลับถึงท่าเรือ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเขาสู่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี

 • 17.30
 • 19.00

  หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 5 พระธาตุศรีสุราษ-สวนโมกข์-วัดพระธาตุไชยา-ศาลพ่อตาหินช้าง
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  อำลาที่พักนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุศรีสุราษฎร์ หรือพระธาตุเขาท่าเพชร จ.สุราษฎร์ธานี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่   วัดทุ่งเซียด ที่นี่สรางตั้งเมื่อ พ.ศ.2410 เป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ถือว่าเป็นอีกวัดเก่าแก่มากๆ ชมอุโบสถกลางน้ำแบบศิลปะศรีวิชัยแห่งแรกของประเทศไทยจึงเป็นวัดสวยในสุราษฏร์ธานี ที่ต้องมาแวะสักการะสักครั้งนำทุกท่านชมความสวยงามจนถึงเวลาที่เหมาะสม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า 

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร แวะสักการะศาลพ่อตาหินช้าง ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวชุมพร จากนั้นอิสระพักผ่อนบนรถ

 • 19.00

  เดินทางถึงจุดหมายปลายทางพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์
 • เรือยนต์นำเที่ยวเขื่อนรัชชประภา
 • ที่พักที่ 3คืน ตามที่ระบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่า 
 • อาหารตามรายการ 10 มื้อ และน้ำดื่ม/น้ำเปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด 
 • มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ 
 • ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ,
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ