บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ระนอง พม่า เกาะนาวโอพี 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ระนอง พม่า เกาะนาวโอพี 4 วัน 2 คืน
9,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ระนอง - พม่า - ดำน้ำหมู่เกาะนาวโอพี - เกาะเลทเทอร์ - เกาะภูเขาไฟ - หาดมาดาม -  ทุ่งดอกไม้ - อ่าวผักกาด
พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) -  บ้านเทียนสือ - บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน - วัดบ้านหงาว - ภูเขาหญ้า

 

PHT-140-640

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ระนอง
 • 20.00

  จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.ระนอง

 • 20.30

  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 ระนอง - พม่า - ดำน้ำหมู่เกาะนาวโอพี - เกาะเลทเทอร์ - เกาะภูเขาไฟ - หาดมาดาม - ทุ่งดอกไม้ - อ่าวผักกาด
 • 05.00

  เดินทางถึง จังหวัดระนอง อิสระให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

 • 07.00

  นำท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ระนอง) เพื่อทำเอกสารผ่านแดน

 • 08:00

  เดินทางถึง ท่าเรือ ทำเอกสารผ่านแดน เพื่อนำท่านเดินทางข้ามไปยังฝั่งพม่า พร้อมลงเรือสปีดโบ้ท อย่างดี มุ่งหน้าสู่ เกาะนาวโอพี

 • 10:00

  หลังจากเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เราเดินทางถึง เกาะนาวโอพี ทุกท่านรอคอย
  พร้อมเข้ากิจกรรมดำน้ำตรงริมหาดมาดามกันให้จุใจ ตรงบริเวณนี้จะเป็นหาดทรายขาวสะอาด ละเอียดนุ่มเท้า สามารถดำน้ำออกจากริมหาดได้เลย แต่ที่น่าอัศจรรย์ ก็คือถัดออกไปจากริมหาดแม้เพียง 4 ก้าว ท่านจะเห็นแนวปะการังสวยงามเป็นผืนกว้างเต็มผืนน้ำอยู่ข้างใต้ ฝูงปลานานาชนิด พร้อมทั้งสัตว์น้ำทะเลอื่น ๆ ที่หาดูได้ง่ายมากๆ เผลอๆ คิดว่ากำลังดำอยู่ที่อาควาเรี่ยมที่ไหนสักแห่ง แต่นี้มันเป็นของจริง

 • 11:00

  ต่อกันให้จุใจที่ เกาะ The letter ว่ายน้ำออกหน้า อ่าวดอกไม้ (ที่เรียกแบบนี้เพราะตรงนี้เป็นทุ่งของดอกไม้ทะเล จะมองเห็นก็เมื่อดำน้ำดูใต้ทะเล เขาเรียกว่าทุ่งดอกใม้) ซึ่งมีดอกไม้ทะเล สวยงามมาก เต็มพื้นน้ำ แล้วถัดไป จะเป็นภูเขาไฟใต้น้ำ

 • 12:00

  รับประทานอาหารเที่ยง แบบบุฟเฟ่ต์ ตรงเทอเรส ริมหาดบริการ/อาหาร/เครื่องดื่ม/ผลไม้ บริการเต็มอิ่มให้กับทุกคน

 • 13:00

  บ่ายพาทุกท่านชมแนวปะการังที่สมบูรณ์ที่หน้าหาดเกาะ นาวโอพี กันเลยครับ ดังนี้
  - ทุ่งดอกไม้ทะเลสุดระทึกใจ
  - ทะเลปลาการ์ตูน
  - แหล่งแพร่พันธ์ปลา มีฝูงปลานานาชนิด นับร้อยฝูงและนับหมื่นตัว

 • 16:00

  ขึ้นเรือเดินทางกลับสู่ ท่าเรืออันดามัน

 • 17:30

  รถรอรับ เพื่อนำท่านกลับสู่ที่พัก ณ The B Ranong หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • 18:00

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ระนอง - พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) - บ้านเทียนสือ - บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณรักษะวาริน - วัดบ้านหงาว - ภูเขาหญ้า
 • 06:00

  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของที่พัก

 • 09:00

  นำท่านเดินทางไปยัง พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ นำท่านเดินทางไป บ้านเทียนสือ นำท่านไปยัง บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน ซึ่งบ่อน้ำร้อนที่ระนองได้รับการวิเคราะห์มาแล้วว่าเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีสารกำมะถันเจือปนจึงทำให้ไม่มีกลิ่นของกำมะถันและมีความบริสุทธิ์ อิสระให้ท่านนอนแช่เท้าและแช่ตัวเพื่อผ่อนคลายความเมื่อล้า • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง วัดบ้านหงาว วัดบ้านหงาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระนอง ใกล้กับภูเขาหญ้าระนอง มีอุโบสถ 2 ชั้น นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหญ้า

 • 18:00

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 ระนอง - วัดอ่างสุวรรณ - กรุงเทพฯ
 • 08:00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก เก็บสัมภาระ Check out
  นำท่านแวะกราบนมัสการ “หลวงปู่ไทร” ชม “โบสถ์ไม้ตาล” หนึ่งเดียวในไทย ที่ วัดอ่างสุวรรณ

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พร้อมอิสระให้เลือกซื้อของฝากกลับบ้านที่ร้าน คุณต้น
  นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • 20.00

  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 2,000 บาท

*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ