บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ไหว้พระธาตุ นครพนม มุกดาหาร 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ไหว้พระธาตุ นครพนม มุกดาหาร 4 วัน 2 คืน
6,500฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

วัดพระธาตุพนม - วัดพระธาตุเรณูนคร - วัดพระธาตุศรีคูณ - วัดพระธาตุมหาชัย - บ้านลุงโฮ - ร่วมพิธีบวงสรวงพญานาค
วัดพระธาตุประสิทธิ์  - วัดพระธาตุท่าอุเทน - วัดมหาธาตุ - พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า - ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร

PHT-140-637

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.นครพนม
 • 18.30

  จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIPรุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.นครพนม

 • 19.00

  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น.

วันที่ 2 จ.นครพนม - วัดพระธาตุพนม - วัดพระธาตุเรณูนคร - วัดพระธาตุศรีคูณ - วัดพระธาตุมหาชัย - บ้านลุงโฮ
 • 05.30

  เดินทางถึง จ.นครพนม อิสระให้ท่านได้ทำภาระกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางสู่ อ.ธาตุพนม

 • 08.00

  นำท่านนมัสการ วัดพระธาตุพนมพระธาตุประจำวันเกิดของชาวปีวอก และเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของชาววันอาทิตย์ ด้วย ผู้นมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี และมีคนให้ความเคารพนับถือ

 • 10.30

  นำท่านเดินทางไป วัดพระธาตุเรณูนคร อ.เรณูนครพระธาตุคู่บ้านของชาวเรณูนคร เป็นพระธาตุของผู้ที่เกิดวันจันทร์ ใครได้กราบไหว้จะมีรูปงามผ่องใส 

 • 11.30

  เดินทางไป วัดพระธาตุศรีคูณ อ.นาแกเป็นพระธาตุคู่บุญของชาวเกิดวันอังคาร ตรงกับลักษณะของคนที่เกิดวันอังคารซึ่งจะเป็นนักต่อสู้ มีน้ำอดน้ำทนเป็นเยี่ยม เชื่อว่าหากใครได้ไปสักการะจะได้อานิสงส์ มีศักดิ์ศรีทวีคูณ และจะเสริมพลังนักสู้ให้มีจิตใจเข้มแข็งขึ้น ด้านโชคลาภจะได้รับแจกสิ่งต่างๆ อย่างไม่คาดคิด (พิเศษรับวัตถุมงคลจากทางวัด)

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวนาแก อ.นาแก

 • 13.00

  เดินทางไป วัดพระธาตุมหาชัย อ.ปลาปากพระธาตุของผู้เกิดวันพุธ เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุมหาชัยจะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต โอภาปราศรัยดี ค้าขายคล่อง พูดจามีคนเชื่อถือ นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ตัวเมืองนครพนม

 • 15.30

  เดินทางไป บ้านลุงโฮภายในหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ที่จำลองบ้านของประธานธิบดีและวีรบุรุษทางการเมืองชาวเวียดนาม ท่านประธานโฮจิมินห์ที่เคยมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยสมัยสงครามกลางเมืองของเวียดนาม

 • 16.30

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 18.00

  นำท่านเดินทางเข้าร่วมงานเลี้ยง รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชมการแสดงเรณูไทผู้ไท

วันที่ 3 ร่วมพิธีบวงสรวงพญานาค - วัดพระธาตุประสิทธิ์ - วัดพระธาตุท่าอุเทน - วัดมหาธาตุ - พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า - ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร
 • 06.00

  ร่วม พิธีบวงสรวงพญานาค บริเวณท่าเทียบเรือจังหวัดนครพนม (ใส่ชุดขาว)

 • 07.30

  นำท่านเดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก นำท่านออกเดินทางสู่ อ.นาหว้า

 • 10.00

  นำท่านเดินทางไป วัดพระธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้าพระธาตุวันเกิดของชาววันพฤหัสบดี เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน

 • 11.00

  นำท่านเดินทางไป วัดพระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทนพระธาตุประจำวันเกิดของชาววันศุกร์ อยู่ติดริมฝั่ง            แม่น้ำโขง เชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันนี้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รักอิสระรักสวยรักงาม ผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ

 • 12.30

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเฮือนเฮา

 • 13.30

  เดินทางไป วัดพระธาตุนคร หรือ วัดมหาธาตุ อ.เมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง พระธาตุคู่บุญของผู้ที่เกิดวันเสาร์ มีรูปแบบตามพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และของมีค่าต่างๆ จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายบรรจุเอาไว้ในองค์พระธาตุ ปกปักรักษา เชื่อกันว่าผู้มาสักการะจะได้อานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน

 • 14.00

  นำท่านเดินทางไป พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า นำท่านเดินทางไป จังหวัดมุกดาหาร

 • 16.30

  นำท่านเดินทางไป ช้อปปิ้ง ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร เลือกซื้อสินค้านานาประเทศ อาทิ ผ้าผ้าย ของที่ระลึก เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าฯลฯ

 • 18.00

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านพวงเพชร

 • 19.00

  นำท่านเดินทางเข้าที่พัก ณ โรงแรมพลอยพาเลซ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 มุกดาหาร - กรุงเทพฯ
 • 06.00

  พร้อมกัน ณ ล๊อบบี้ของโรงแรม ตามเวลานัดหมาย นั่งสกายแลป ซอกแซกชิมของอร่อยเมืองมุก ชิมอาหาร เวียดนามเลิศรส อาทิ ก๋วยจั๊บญวณ บาแก็ต ข้าวต้มเครื่องในหมู ขนมเหนียวฯลฯ

 • 07.00

  นำท่านเดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก เก็บสัมภาระ Check Out นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านไก่ย่างแม่ผ่องศรี อ.พล หลังอาหาร เดินทางกันต่อ

 • 20.30

  เดินทางถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 3 คืน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่ากิจกรรมต่างๆ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 2,000 บาท

*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ