บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ทะเลบัวแดง วัดผาตากเสื้อ สังคม วัดป่าภูก้อน 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ทะเลบัวแดง วัดผาตากเสื้อ สังคม วัดป่าภูก้อน 3 วัน 1 คืน
4,700฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

กุมภวาปี - ทะเลบัวแดง – วัดโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - วัดถ้ำศรีมงคล (ถ้ำดินเพียง) - วัดผาตากเสื้อ - อำเภอสังคม
ทะเลหมอกภูห้วยอิสัน - วัดป่าภูก้อน

PHT-140-568

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ขอนแก่น
 • 21.00

  จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.ขอนแก่น

 • 21.30

  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 ขอนแก่น - กุมภวาปี - ทะเลบัวแดง – วัดโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - วัดถ้ำศรีมงคล (ถ้ำดินเพียง) - วัดผาตากเสื้อ - อำเภอสังคม (หนองคาย)
 • 05.00

  เดินทางถึง จ. ขอนแก่น ให้ท่านได้ล้างหน้าล้างตาในตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านเอมโอช (ไข่กะทะ โจ๊ก ต้มเลือดหมู ฯลฯ)
  นำท่านเดินทางไปชม ทะเลบัวแดง ณ บึงหนองหาน (ลงเรือที่ ท่าเรือบ้านเดียม ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี) นำท่านลงเรือล่องเรือชมทะเลบัวแดง ด้วยเรือขนาด 15 ที่นั่ง 
  นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดหนองคาย 
  นำท่านสักการะหลวงพ่อพระใสพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหนองคายที่วัดโพธิ์ชัย นำท่านชมศาลาแก้วกู่หรือที่รู้จักกันในนามวัดแขกนำชมรูปปั้นทางศาสนาซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจของหลวงปู่บุญเหลือสุรีรัตน์ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดถ้ำศรีมงคล (ถ้ำดินเพียง) อ.สังคม จ.หนองคาย

 • 16.00

  นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย
  ให้ท่านสักการบูชาและชมวิวแม่น้ำโขงแบบพาโนราม่า ท่านสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขงที่ถือว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งและภายในวัดยังมีต้นไม้น้อยใหญ่ที่ดูร่มรื่นสบายตาทำให้นักท่องเที่ยวไม่ผิดหวังที่ได้ไปเยือน

 • 18.30

  นำท่าน ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินในอีกบรรยากาศหนึ่งของเมืองเชียงคาน

 • 18.00

  นำทางเดินทางสู่ อ.สังคม จ.หนองคาย นำท่าน Check in เข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3 ทะเลหมอกภูห้วยอิสัน - วัดป่าภูก้อน - เลย - กรุงเทพฯ
 • 05.30

  คณะพร้อมกันหน้ารีสอร์ท เตรียมออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกภูห้วยอิสัน เช้านี้เราจะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถอีแต๊ก (ได้สัมผัสวิถีชีวิตอีกแบบ) เพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิว ถือว่าเป็น จุดชมทะเลหมอก จุด Unseen ที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของจังหวัดหนองคาย

 • 07.30

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหาร เก็บสัมภาระCheck out
  นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ให้ท่านได้สักการะบูชา พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี และถ่ายรูปกับวัดที่สวยติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทยตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองจังหวัดอุดรธานี


 • 12.30

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
  นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

 • 23.00

  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ สิ้นสุดการให้บริการ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ2-3 ท่าน ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
 • ค่าล่องเรือทะเลบัวแดง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 2,000 บาท

*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ