บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
53,500฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Qatar Airways
สายการบิน

กรุงมอสโคว - พระราชวังไม้ฤดูร้อนโคโลเมนสโกเย  - วิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์  - อารามชีโนโวดิวิชี พระราชวังเครมลิน 
พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ วิหารเซนต์บาซิล  - อนุสรณ์สถาน เลนิน  - เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด  นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
จัตุรัสพระราชวัง - พระราชวังฤดูหนาว - เมืองพุชกิ้น - เมืองปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ มหาวิหารเซนต์ไอแซค

PHT-084-308

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 แผนการเดินทางวันที่ 1 : กรุงเทพฯ – มอสโคว
 • 18.00

  คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์

 • 21.05

  ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย
  บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน
  แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติโดฮา ประเทศการ์ต้า

วันที่ 2 แผนการเดินทางวันที่ 2 : มอสโคว – พระราชวังไม้โคโลเมนสโกเย – วิหารเซนต์ซาเวีย – อารามโนโวดิวิชี – สแปโรว์ฮิลล์
 • 08:00

  คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงมอสโคว
  นำท่านแวะชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ พระราชวังไม้ฤดูร้อนโคโลเมนสโกเย พระราชวังเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอเล็กซิส พระบิดาของพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช พระราชวังแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าสวยแปลกตากว่าพระราชวังอื่นๆ

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านชมความงามของ วิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์ วิหารในศาสนาคริสนิกายออร์โธดอกที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย โดดเด่นด้วยโดมทองบนยอดที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย
  จากนั้นนำท่านชม อารามชีโนโวดิวิชี อารามชีแห่งนี้มีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์รัสเซีย คือ ครั้งหนึ่งที่นี่เคยถูกใช้เป็นที่คุมขังพระนางโซเฟียและเชื้อพระวงศ์หญิงของราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นสุสานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญของประเทศ
  จากนั้นนำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโควที่ “เนินเขาสแปโรว์ ฮิลล์ ” จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควได้ทั้งหมด

   

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 3 แผนการเดินทางวันที่ 3 : มอสโควเมโทร – พระราชวังเครมลิน – อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – ระฆังและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ละครสัตว์
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า
  นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ
  จากนั้นนำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลิน  เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดและสำคัญที่สุดของรัสเซีย เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอดโดยพระเจ้าอิวานที่ 3 มหาราช
  จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บบริภัณฑ์สมบัติล้ำค่าของกษัตริย์พระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย อันได้แก่  บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง,ราชรถทองคำ,เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ
  จากนั้นนำท่านชม ระฆังพระเจ้าซาร์ 1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อ ทำให้ระฆังแตก ปัจจุบันวางโชว์ไว้ภายในพระราชวังเครมลิน

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ยิ่งใหญ่
  นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง สถานที่สำคัญของกรุงมอสโคว ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในมอสโควด้านหน้าเป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซียพื้นถนนมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม
  จากนั้นนำท่านชม วิหารเซนต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว อนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอลเชวิคที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต
  นำท่านเดินชมรอบ ๆ บริเวณจัตุรัสแดงซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่าง ๆ เริ่มที่ อนุสรณ์สถาน เลนิน เป็นที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพ เลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสหน้าวังเครมลิน บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมน้ำหนัก 20 ตัน
  สมควรแก่เวลานำท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ห้างสรรพสินค้ากุม ห้างสินค้าเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในในกรุงมอสโคว เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตและสวยงาม มีความโดดเด่น จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าประเภทของที่ระลึก

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ
  หลังอาหารนำท่านชมการแสดงละครสัตว์อันเลื่องชื่อ “Russian Circus” เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายกรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ

วันที่ 4 แผนการเดินทางวันที่ 4 : มอสโคว – ซากอส – วิหารนักบุญเซนต์ เซอร์เจียส – ตลาดอิสไมโลโวเครมลิน – ล่องเรือแม่น้ำมอสควา
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า
  จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่ร่มรื่นงดงามไปด้วยป่าสน เมื่อเดินทางถึง นำท่านชมวิหารเก่าแก่ ที่สร้างในศตวรรษที่ 14 เพื่อเป็นศูนย์รวมชาวศริสต์ นิกายออร์โธดอกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และวิหารนักบุญเซนต์ เซอร์เจียส

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกรุงมอสโคว นำท่าน ช้อปปิ้งของฝาก ของที่ระลึกที่ตลาดอิสไมโลโวเครมลิน โดยถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงมอสโคว ตลาดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าที่สำคัญและเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือจำนวนมาก มีร้านค้าและการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าตามรายทาง

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำบนเรือ
  พร้อมชมความงามของกรุงมอสโควโดยการล่องเรือในแม่น้ำมอสควาซึ่งถือได้ว่าเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านกรุงมอสโควผ่านชมความงามของสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของสองฝั่งแม่น้ำที่ประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงาม

วันที่ 5 แผนการเดินทางวันที่ 5 : มอสโคว – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เสาอเล็กซานเดอร์ – พระราชวังฤดูหนาว
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า
  นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ด้วยรถไฟความเร็วสูง
  คณะเดินทางถึงนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือ เลนินกราดเดิม นครแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของชาวเมืองหลายครั้งและยังเป็นอู่กำเนิดอำนาจของการ  ปฏิวัติรัสเซียที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลก เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสพระราชวัง ภายในบริเวณยังเป็นที่ตั้งของ เสาพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคราวที่ทำสงครามชนะนโปเลียนแห่งฝรั่งเศส
  จากนั้นนำชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว สถานที่แห่งนี้ เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย / รัสเซีย ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่า 

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 6 แผนการเดินทางวันที่ 6 : พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – ปีเตอร์ฮอฟ – วังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า
  นำท่านเดินทางสู่เมืองพุชกิ้น ตั้งอยู่ทางใต้ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นเมืองที่มีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี
  จากนั้นนำท่านเข้าชม “พระราชวังแคทเธอรีน” ภายในพุชกิ้นวิลเลจที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนำเอาความโดดเด่นของศิลปะ แบบรัสเซียและศิลปะแบบบารอคมารวมกัน

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์”  ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช พระตำหนักที่ได้ชื่อว่าเป็น RUSSIA VERSILLES เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทอง และที่ต่าง ๆ

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 7 แผนการเดินทางวันที่ 7 : อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์ – วิหารเซนต์ไอแซค – วิหารหยดเลือด – ป้อมปีเตอร&พอล – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – กรุงเทพ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า
  นำท่านชม อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผู้สร้างเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค ซึ่งเป็นวิหารที่มีความหรูหราโดยจะเห็นได้จากเสาหินแกรนิตสีน้ำตาลทองรวมทั้งสิ้น
  จากนั้นนำท่านชม วิหารหยดเลือด สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 3 ชมความงดงามของโบสถ์นี้และที่มาของคำว่า“โบสถ์หยดเลือด” รูปร่างและลักษณะภายนอกของโบสถ์แห่งนี้นั้น จำลองมาจากมหาวิหารเซนต์บาซิลในมอสโคว 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

   

 • บ่าย

  นำท่านเข้าชม “ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล”  สร้างขึ้นพร้อมๆ กับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน  

 • 17.25

  คณะออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร
  แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮาประเทศการ์ต้า

วันที่ 8 แผนการเดินทางวันที่ 8 : กรุงเทพฯ
 • 12.40

  คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ... พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปและกลับพร้อมคณะ (น้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 4. ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 5. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
 6. ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 7. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 8. ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง SAPAN ( ชั้นสอง)
 9. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE Insurance Limited (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่านใดต้องการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์
 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 4. ค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม  และมีจำนวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 24 USD
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น 36 USD

บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน***

สำหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

โปรแกรมทัวร์แนะนำ