บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA Kazakhastan 8วัน 6คืน

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA Kazakhastan 8วัน 6คืน
45,900฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Air Astana
สายการบิน
 • ป้อมอนานูรี
 • เขื่อนJhinvali Lake
 • โบสถ์เกอร์เกตี้
 • Piazza Square
 • ยุโรปสแควร์
 • ถนนบาตูมีฯ
 • รัฐสภาแห่งจอร์เจีย
 • พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน
 • โรงละครโอเปร่า
 • พระราชวังโวรอนต์ซอฟ
 • อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia
 • REPUBLIC SQUARE MEGA MALL
PHT-142-274

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 07.30

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ Rสายการบินแอสตาน่า(Air Astana)

 • 10.05

  ออกเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี โดยสายการบินแอสตาน่า(Air Astana) เที่ยวบินที่ KC 932

 • 16.35

  เดินทางถึง สนามบินอัลมาตี้ เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน

 • 20.50

  ออกเดินทางอีกครั้งมุงหน้าสู่  สนามบินโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี โดยสารการบินแอสตาน่า(Air Astana) เที่ยวบินที่ KC 139

 • 23.05

  เดินทางถึง สนามบินโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย

วันที่ 2
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  ชมวิหารจวารี  หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก

  ชมโบสถ์สเวติทสโคเวลี UNESCO world Heritage สร้างในราวศตวรรษที่ 11

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า  ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย

  ชม ป้อมอนานูรี  ป้อมปราสาทตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำอรักวี

  แวะชม เขื่อน Jhinvali Lake สถานที่ที่เอาไว้ใช้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

  เดินทางไป เมืองคาสเบกี้ Kazbezi  เมืองเล็กๆในจังหวัด MtsketaMtianeti

  ชม โบสถ์ Gergeti Trinity Church โบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส

  แวะชมอนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย  หรือสนธิสัญญาGeorgievsk Monument

  เดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี  โดยเดินทางไปยังเส้นทางหลวงสายสำคัญที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองกอรี เมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ชม พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศตนเพื่อจัดแสดงโชว์ชีวิตของโจ เซฟสตาลิน

  ชม เมืองถ้ำอุพลิสชิเค หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย

  เดินทางสู่ เมืองคูไทซิ เมืองหลวงเก่าแก่

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  แวะชมและถ่ายรูปที่ น้ำพุ Colchis Fountain น้ำพุหล่อรูปสัตว์

  สู่ เมืองบาตูมี เป็นเมืองหลวงของจังหวัด อะจาร่า

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่าในย่าน Old Town ชม Piazza Square สร้างขึ้นในปี 2009

  ชมความงามของอาคาร ยุโรปสแควร์  ใจกลางจัตุรัสเมืองบาตูมี

  ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด  เป็นพื้นที่ที่มีความเก่าแก่ถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.1881

  ชม อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่  อนุสาวรีย์ ในชื่อ “หญิงและชาย”

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางไป เมืองทบิลิซี   เป็นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ชมโบสถ์ตรีนิตี้  หรือ ซามีบา Sameba Chthedral มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์

  ถ่ายรูปคู่กับ จักรยานขนาดยักษ์ของเมืองทบิลิซี  ผ่านชมสถานที่ โรงละครโอเปร่า โรงละครโอเปราและบัลเล่ต์

  ผ่านชม รัฐสภาแห่งจอร์เจีย  รัฐสภาที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ชมพระราชวัง Vorontsov’s Palace เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดในทบิลิซี สร้างขึ้นในปี 1868

  ชมเมืองไปตาม ถนน Shota Rustaveli Avenue เดิมชื่อถนน Golovin

  ชม st.george's monument หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นรูปปั้นเซนต์จอร์จ

  ท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าของฝาก ที่ห้าง Galaria Mall เป็นห้างใหญ่ 1ใน3ของเมืองทบิลิซี

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  ชมอนุสาวรีย์ มารดาแห่งจอร์เจีย  รูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์ของหญิงถือดาบและถ้วย

  ชมป้อมปราการนาริกาลา  ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่

  ชมบริเวณ โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน  หรือภาษาจอร์เจียน เรียกว่า Abanotubani  เป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีแร่กำมะถัน

  เดินทางต่อไปยัง น้ำตกเลกทากิวี  สิ่งหนึ่งในความมหัศจรรย์

 • บ่าย

  ชม โบสถ์ St.Vergin Church หรือโบสถ์ Metekhi

  ชม รูปปั้นกษัตริย์ Vakhtang Gorgasali ผู้สร้างเมือง

  เดินทางไปต่อที่ Bridge of Peace ชมสะพานคนเดินที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงาม

  เดินทางไปยังย่าน Meidan bazaar ย่านการค้าเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กับเมืองทบิลิซี

 • 19.45

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี

 • 22.45

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอัลมาตี้ โดยสายการบินแอสตาน่า(Air Astana)  เที่ยวบินที่ KC140

 • 04.25

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานอัลมาตี้ เมืองอัลมาตี้

วันที่ 7
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในบริเวณห้องพักและโรงแรม

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า MEGA MALL ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองอัลมาตี้

  ชมอนุสรณ์ Monument of Independence หรือรูปปั้น Golden man

  เดินทางสู่เขา Kok Tobe hill นั่งเคเบิ้ลคาร์เพื่อรอถ่ายภาพแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ยามเย็น

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

 • 21.00

  สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินอัลมาตี้

 • 22.00

  ถึงสนามบินอัลมาตี้

วันที่ 8
 • 01.10

  ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินแอสตานา(Air Astana)เที่ยวบินที่ KC931

 • 08.55

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน  500,000 บาท 
8.ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์) 

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้นท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปหัวหน้าทัวร์ จำนวน 80 EUR ต่อท่านตลอดทริป

6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง

8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช่สัญชาติไทย

โปรแกรมทัวร์แนะนำ