บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ยูเครน GRAND UKRAINE กรุงเคียฟ-เชอร์นิฟซี-ลวีฟ 7วัน 4คืน

ทัวร์ยูเครน GRAND UKRAINE กรุงเคียฟ-เชอร์นิฟซี-ลวีฟ 7วัน 4คืน
42,900฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 4 คืน
การเดินทาง
UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES
สายการบิน
 • จัสตุรัส MYKHAILIVSKA
 • CENTRAL SQUARE
 • อนุสาวรีย์เทพกรุงเคียฟ
 • โกลเด้นเกต
 • วิหารเซนต์วลาดิเมีย
 • มหาวิหารโดมินิกัน
 • ถ้ำพอร์จเชตกาลาฟร่า
 • จตุรัสมาเก็ต
 • พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
PHT-142-273

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 09.30

  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์ P สายการบินยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์

 • 11.25

  ออกเดินทางสู่ เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES เที่ยวบินที่ PS 271

 • 17.40

  ถึงท่าอากาศยานบอรีสปีล เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน

วันที่ 2
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า 

  ชมบรรยกาศ กรุงเคียฟ เมืองหลวงของประเทศยูเครน เป็นเมืองท่าสำคัญด้านอุตสาหกรรมของยูเครน

  เดินทางสู่ Khreshchatyk Street ถนนสายหลักของกรุงเคียฟ มีความยาว 1.2 กม.

  ชมความสวยงามและมีมนต์เสน่ห์ของ โรงละครโอเปร่า โรงละครเก่าแก่สร้างในสมัยสหภาพโซเวียต จากนั้นชม อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต GOLDEN GATE MONUMENT เป็นจุดที่เคยเป็นประตูเมืองเก่าที่เจ้าชายยาโรสลาฟ

  ชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1037

  โบสถ์เซนต์ไมเคิล(ถ่ายรูปด้านหน้า) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12

  ชมโบถส์เซนต์แอนดริวโบสถ์ที่มีรูปร่างและสีสันที่สะดุดตา

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านสู่ Andriy uzviz ถนนเชื้อสายประวัติศาสตร์

  เดินทางสู่ จัตุรัสแสควร์ เป็นหนึ่งในจัตุรัสกลางของกรุงเคียฟ

  ช้อปปิ้งที่ TSUM Mall ห้างสรรพสินค้าที่โดดเด่นใจกลางเมือง

 • 17.00

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินเคียฟ

 • 20.35

  ออกเดินทางสู่ เมืองเชอร์นิฟซี โดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES เที่ยวบินที่ PS 41

 • 21.40

  ถึง ท่าอากาศยานเชอร์นิฟซี ประเทศยูเครน

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า 

  เดินทางสู่ ป้อมปราการ Hotyn fortress ป้อมปราการที่ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำ Dniester

  ชม ปราสาท Kamenets old fortress castle ปราสาทยุคกลางของอาณาจักร

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางกลับสู่ เมืองเชอร์นิฟซี เมืองทางตะวันตกของประเทศยูเครน

  ท่านช้อปปิ้งที่ City Walking Street ถนนสายย่านการค้าเก่าแก่

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ 

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า 

  ชมบรรยายกาศของ เมืองเชอร์นิฟซีในยามเช้า ก่อนจะเดินทางเข้าสู่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเชอร์นิฟซี  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2418

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางสู่ เมืองลวีฟ เมืองที่ตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 13

 • 19.30

  นำท่านเดินทาง เช็คอินเข้าที่พัก

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ 

 • 20.30

  เที่ยวชมบรรยายกาศและภายความงดงามภาคค่ำ ภายในเมืองลวีฟ

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า 

  ชมเมืองลวิฟ ในยามเช้า ผ่านชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์  หรือโรงละครลวีฟโอเปรา

  ชม โบสถ์ St.Yura Cathdral เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรก ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1744-1760

  ชม มหาวิทยาลัยลวีฟ หรือชื่อที่นักท่องเที่ยวทุกคนรู้จักกันในชื่อสั้นๆว่า Theresianum

  ชม ปราสาท Lviv High หรือปราสาท Lviv Castle ปราสาทประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนจุดที่สูงที่สุดของภูเขา

  ชมอดีตตึกคาสิโน Former Casino เป็นหนึ่งในอาคารอดีตคาสิโนที่สวยงามที่สุด

  ชม พระราชวังโปโตกี หรือ Palace Pototskikh วังแห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของศิลปะแบบคลาสสิก

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ชมย่าน Rynok Square  เป็นจัตุรัสกลางของเมืองลวีฟ

  ชม โบสถ์ Roman Catholic Church Cathedral โบสถ์แห่งแรกที่สร้างขึ้นในสไตล์ศิลปะแบบโกธิค

  ชม มหาวิหารอาร์เมเนียแห่งอัสสัมชัญของมารีย์ในเมืองลวีฟ ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าทางตอนเหนือของจัตุรัสตลาด ในปี ค.ศ 2000

  ชม โบสถ์ Bernardine Monastery โบสถ์ที่ตั้งอยู่ในเขต Old Town

  ชม โบสถ์ Dominical Cathedral ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าของตลาดตะวันออก

  ชม โบสถ์ St.Andrew Church โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิก

  ชม โรงละครโอเปร่า  หรือโรงละครโอเปร่าและบัลเล่ต์

  ท่านช้อปปิ้งที่ Market Square ตลาดเก่าแก่ที่ยังคงความสวยงาม

  ชม พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตแห่งแรกในยูเครน  ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะจัดแสดงโชว์และบอกเล่าประวัติศาสตร์อันยาวนานของช็อคโกแลตกับกาแฟ

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ 

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Shevshenkovskiy Gai Open Museum พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพันธุ์วิทยาของสถาปัตยกรรมพื้นบ้าน

  ชม โบสถ์ St.Elezabeta Cathedral ที่ตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟหลักของเมืองลวีฟและ Old Town

  อิสระช้อปปิ้ง ที่ Outlet mall ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ของฝาก

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • 14.00

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินลวีฟ

 • 16.45

  ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินเคียฟ  โดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES เที่ยวบินที่ PS 036

 • 17.55

  ถึง สนามบินเคียฟ ประเทศยูเครน

 • 20.10

  ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES เที่ยวบินที่ PS 272

วันที่ 7
 • 09.45

  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน  500,000 บาท 
8.ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์) 

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น(ท่านจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง),  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปหัวหน้าทัวร์ จำนวน 70 EUR ต่อท่านตลอดทริป

6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง

8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช่สัญชาติไทย

โปรแกรมทัวร์แนะนำ