ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SONGKRAN HUNSA 7D 6N

ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
พิพิธภัณฑ์กู้กง - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง-ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต - เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองจีหลง - อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,กุ้งมังกรซีฟู๊ด,สเต็ก+สลัดบาร์
อาหารจีนแคระ,เสี่ยวหลงเปา,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน
ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง