ทัวร์ไต้หวัน T-Ded ดี๊ดี Taiwan 5วัน 3คืน

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -เจียอี้ – ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง - ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – COSMETIC SHOP ซีเมินติงไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง