ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน.. เกาสง อุทยานซานหลิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา เทศกาลดอกไม้ เมืองไทเป ซุปตาร์... Happy New Year 5วัน4คืน

ใต้หวัน เกาสง หนานโถว ไทจง ไทเป เที่ยวจุใจ ปีใหม่มันส์สุดเหวี่ยง
เมืองเกาสง ท่าเรือประวัติศาสตร์แห่งไต้หวัน ชมท่าเรือหมายเลข2 ตื่นตากับโดมแห่งแสง ไหว้พระขอพรวัดพุทธมหายานที่ใหญ่ที่สุด ฝอ กวง ซัน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมู่บ้านปีศาจซีโถว ชมใบไม้เปลี่ยนสีอุทยานซานหลิงซี
เพลิดเพลินกับเทศกาลดอกไม้สุดยิ่งใหญ่ประจาปี Taichung World Flora Exposition 2018
เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลุ่ยเฟง ตลาดซีเหมินติง และตลาดฝงเจี่ย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง