ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันหมอนทอง 5วัน 4คืน

เมนูพิเศษ...ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง
ช้อปปิ้ง...ชิม ชานมไข่มุก,ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง