ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันกำปั่นทอง ละอองฟ้า 4วัน 3คืน

เมนูพิเศษ...ปลาประธานาธิบดี,สเต๊ก+สลัดบาร์
ช้อปปิ้ง...ชิม ชานมไข่มุก,ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง