ทัวร์โมร็อกโค Desert Morocco 9วัน6คืน

เมืองแฟ็ส - ย่านแฟ็ส เมดินา - ประตูบับดูเจลูร์ด - ตลาดสด - เมอเดอร์ซ่า บู อิมมาเนีย - น้ำพุธรรมชาติ - สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 - สุเหร่าใหญ่ไคเราวนี - ย่านเมืองเก่า หรือ ย่านเครื่องหนัง - โรงงานเซรามิค-เมืองคาซาบลังกา - เมืองราบัต - พระราชวังหลวงแห่งเมืองราบัต - สุสานกษัตริย์มูฮัมหมัดที่ 5 - ป้อมอูดายา - เมืองแม็กแน็ส - ประตูบับมันซู - พระราชวังหลวงแห่งเมืองแฟ็ส - เมืองอิฟเฟรน - เมืองมิเดลท์ - เมืองเออร์ฟูดด์ - เมืองเมอร์ซูก้าร์ โดยรถขับเคลื่อน 4 ล้อ - ขี่อูฐรับแสงอรุณ - เมืองทินเฮียร์ - ช่องแคบทอดร้ากอร์จ - เมืองวอซาเซท - ป้อมเทาว์เรอร์ - พระราชวังของตระกูลกลาวี - เมืองไอท์ เบนฮาดดู - ป้อมไอท์ เบนฮาดดู - เมืองมาร์ราเคช - จัตุรัสใจกลางเมือง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง