ทัวร์โปรตุเกส ไฮไลท์ โปตุเกส 7 วัน 4 คืน

- ปอร์โต(มรดกโลก)
- โบสถ์แซ่
- บราก้า
- กุสมาเรส
- อะเวยรู่
- โกอิมบราNazare
- โทม่า
- ฟาติมา
- มหาวิหารฟาติมา
- ซินตร้า
- แหลมโรก้า
- มหาวิหารเจอโร นิโม
- อิสระช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง