ทัวร์แปลก แกรนด์ยูเครน 7 วัน 4 คืน

โรงละครโอเปร่า – อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต – โบสถ์เซนต์โซเฟีย
โบสถ์เซนต์ไมเคิล – โบถส์เซนต์แอนดริว - Andriy uzviz
Maidan Squre - TSUM Mall – เมืองเชอร์นิฟซี
ป้อมปราการ Khotyn - ปราสาท Kamenets – เชอร์นิฟซี
City Walking Street - โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์
โบสถ์ St.Yura Cathdral - โบสถ์ Bernardine Monastery
โบสถ์ Dominical Cathedral - โบสถ์ St.Andrew Church


 

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง