ทัวร์เเวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4วัน 3คืน

ดานัง-เว้-พระราชวังไดโนย-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-บานาฮิลล์-ฮอยอัน-บานาฮิลล์-ตลาดฮาน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง