ทัวร์เวียดนาม VIETNAM 4D3N JVN13

-ฮานอย
-เมืองซาปา
-หุบเขาปากมังกร
-ตลาดLove Market
-หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
-น้ำตกสีเงิน
-ฮานอย
-ทะเลสาบคืนดาบ
-จัตุรัสบาดิงห์
-ทำเนียบประธานาธิบดี
-บ้านพักโฮจิมินห์
-ชมวัดเจดีย์เสาเดียว
-เมืองฮาลองเบย์
-อ่าวฮาลองย์
-ถ้ำนางฟ้า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง