ทัวร์เวียดนาม Happy Vietnam ดานัง งานดี 3วัน 2คืน

สนามบินดานัง - หมู่บ้านแกะสลักหิน - ฮอยอัน - พายเรือกระด้ง
บาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – Golden Bridge – แฟนตาซีพาร์ค
วัดหลินอึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดห่าน – สนามบินดานัง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง