ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ 4D3N JVN21

-เมืองโฮจิมินห์
-เมืองมุยเน่
-เมืองฟานเทียต
-ทะเลทรายแดง
-ทะเลทรายขาว
-เมืองดาลัท
-ฟานเทียต
-ดาลัท
-น้ำตกดาทันลา(Thac Datanla)
-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
-นั่งรถราง (Roller Coaster)
-พระราชวังฤดูร้อน
-สวนดอกไม้เมืองหนาว
-เจดีย์หวิงเงียม
-ชมวัดเทียนหาว
-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม
-ชม อนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์
-ชม พิพิธภัณธุ์สงคราม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง