ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ Winter Season 3 วัน 2 คืน

บินตรงสู่เมืองดาลัด ไป-กลับ
พักโรงแรมระดับ 4ดาว
สัมผัสเมืองตากอากาศของเวียดนาม สุดฟิน!!!

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง