ทัวร์เนปาล เนปาล..สุขใจที่ได้ไปเยือน 6วัน 5คืน

ชมเมืองมรดกโลก 3 แห่ง - เมืองหลวงกาฐมัณฑุ – เมืองบันดิปูร์ – เมืองโภครา
- เยือนดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งนปาล ณ เมืองนากาล๊อต
- สัมผัสทะเลหมอก อ้อมกอดหิมาลัย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง