ทัวร์เนปาล นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4วัน 3คืน

กาฐมัณฑุ - นากาโกด - ปาทัน - โภครา - ปักตาปูร์ - บันดิปูร์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง