ทัวร์เกาหลี Korea let it snow 5 วัน 3 คืน

EVERLAND – ป้อมฮวาซอง – COSMETIC - โซลทาวเวอร์ - เกาหลีใต้ (อินชอน) - เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตรอเบอรี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – วัดเจิงดองซา - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - ศูนย์สมุนไพรโสม – พระราชวังชางด็อกกุง - ฮอกเกนามู - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง