ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA LOVER SUMMER 5วัน 3คืน

พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง - สะพานกระจกแก้ว - เกาะนามิ - ป้อมปราการฮวาซอง
นั่งรถไฟหัวมังกร - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ
วัดโชเกซา - ทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - เมียงดง - N SEOUL TOWER

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง