ทัวร์เกาหลี FALLEN LEAVES KOREA 4 วัน 3 คืน

เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - EVERLAND - NAKSEONGDAE PARK - วัดโชเกซา - อินซาดง - พระราชวังชางด็อกกุง - COSMETIC - ตลาดเมียงดง - สมุนไพรฮอตเกนามู - โซลทาวเวอร์ - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง