ทัวร์เกาหลี บรูไน The Korea Free Brunei 6วัน 4คืน

2 ประเทศ 2 อารยธรรม
สัมผัสได้ในคราวเดียว
มัสยิดทองคำ พระราชวังทองคำ หมู่บ้านเทพนิยาย ช้อปปิ้งฮุนได เอ้าท์เล็ท

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง