ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ พัก 4 ดาว
วัดแชกงมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน
พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งตงเหมิน 3 วัน 2 คืน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง