ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ Hongkong สักการะ พระใหญ่ 3วัน 2คืน

ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market
วัดแชกงมิว - วัดหวังต้าเซียน – รีพลัสเบย์ – ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง