ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่เกาะลันเตา นั่งกระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน

HILIGHTS TOUR
•ขอพร “ พระใหญ่ลันเตา” พร้อม นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ” ช้อปปิ้ง CITY GATE
•นั่งรถราง PEAK TRAM ขึ้นจุดชมวิวสูงสุดภูเขาวิคตอเรีย ไม่เหมือนทัวร์อื่นขึ้นแค่กลางภูเขา
•พิเศษ!! ขอพร เสริมความเฮง แก้ปีชง ณ วัดกังหัน พร้อมหมุนกังหันนำโชคอันศักดิ์สิทธิ์
•ชมอ่าวน้ำตื้นรีพลัสเบย์ ขอพร “ เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ” เสริมสิริมงคล
•ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ย่านซิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
•พิเศษ ให้ท่านได้ชิมอาหารทะเลสดๆ พร้อมน้ำจิ้มรสแซ่บ ที่ หมู่บ้านชาวประมงหลี่ หยุ่น หมุ่น

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง