ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสุมาตรา 5วัน4คืน

เมดาน – บาราสตากี้ –ปาราพัท – เกาะซาโมซีร์ 5 วัน พักโรงแรม 4 ดาว

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง