ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์...บาหลี เกาะนูซา ปนีดา 5 วัน 4 คืน

- สัมผัสบรรยากาศ เกาะ Nusa Penida และรับประทานอาหารที่ชายหาดจิมบารัน
- ชม วัดบราตัน นาข้าวขั้นบันได ประตูฮันดารา และ วัดเทมภัคสิริงค์
- ชม หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟบาตูร์ และ ทะเลสาบบาตูร์
- ชม วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ และ สวนน้ำตีร์ตากังกา
- เที่ยว บาหลีสวิงค์ และ วิหารทานาต์ลอต
- ชมการแสดงบารองแดนซ์
- ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน และร้าน Krisana

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง