ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน 4คืน SL

- วัดบราตัน ชมนาขั้นบันได ชมวิหารทานาต์ลอต
- วัดปุราเบซากิห์ วัดเลมปูยางค์ บาหลีสวิงค์
- ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง วัดปะวน วัดเมนดุต
- มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรู้จักในชื่อ บุโรพุทโธ
- รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์
- วัดเทมภัคสิริงค์ หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านคินตามณี เยี่ยมชมไร่- - กาแฟขี้ชะมด 
- ช้อปปิ้ง MALIOBORO ณ เมืองย็อกยาการ์ตา ร้านกฤษณา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง