ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี คินตามณี 4 วัน 3 คืน

เนินเขากุนดาลิ่ง
หมู่บ้านบาติคโตมอค
เมืองบาราสตากี้

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง