ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี คิณตามณี 4 วัน 3คืน

วิหารอูลูวาตู - หาดจิมบารัน - เทือกเขาคินตามณี - วัดเทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - วัดถ้ำช้าง - เทือกเขาเบดูกัลป์ - วัด Ulan Danu - ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารทานาล็อท

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง