ทัวร์อินเดีย full option ชัยปุระ smile 4 วัน 2 คืน

พิเศษใส่ชุดสาหรี ขี่ช้างชมวัง นั่งสามล้อชมเมือง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง