ทัวร์อินเดีย 3 รัฐแคชเมียร์&จัมมู รัฐอุตรประเทศ รัฐมัธยัสถ์ประเทศ 8 วัน 5 คืน

แคชเมียร์&จัมมู-ศรีนาคาร์-พาฮาแกรม-กุลมาร์ค
อุตรประเทศ-ลัคเนา-อัครา-ทัชมาฮาล
มัธยัสถ์ประเทศ-คาจูราโฮ-ออชา-กวาเลียร์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง